Vis emner under Forside

Gældende regler for import / eksport af affald:

EU’s forordning om overførsel af affald – 1013/2006 af 14. juni 2006
EU's forordning - 135/2012 af 16. februar 2012 om ændring af EU’s forordning – 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald for at tilføje visse typer uklassificeret affald i bilag IIIB.
Bekendtgørelse om overførsel af affald – bek. nr. 421 af 8. maj 2012, udgivet 15. maj 2012
Kommissionens forordning om eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande – 1418/2007

Alt affald der ønskes importeret / eksporteret skal anmeldes.

Affald på den ”orange” liste (bilag IV – ”Liste over affald, der er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke” i EU’s forordning om overførsel af affald – 1013/2006) der ønskes importeret / eksporteret, skal anmeldes til Miljøstyrelsen på bilag 1A (”Anmeldelsesformular for grænseoverskridende overførsel af affald” i EU’s forordning om overførsel af affald – 1013/2006 - SKAL udskrives dobbeltsidet).
Når affaldet eksporteres, skal det følges af en kopi af bilag 1A og hver transport skal medbringe en udfyldt original af bilag 1B (”Transportformular for grænseoverskridende overførsel af affald” i EU’s forordning om overførsel af affald – 1013/2006 - SKAL udskrives dobbeltsidet).

Affald på den ”grønne” liste (bilag III - ”Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18” i EU’s forordning om overførsel af affald – 1013/2006) der ønskes importeret / eksporteret, skal følges af visse oplysninger (bilag VII – ”Oplysninger, der ledsager overførsler af affald, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4” i EU’s forordning om overførsel af affald – 1013/2006).
Horsens Kommune skal informeres om import / eksport af ”grønlistet” affald 1. gang det finder sted og derefter 1 gang årligt.

Horsens Kommune har lavet et skema til oplysning om import / eksport af "grønt" affald:
Anmeldeskema til "Eksport af grønt affald til nyttiggørelse i andet EU-land"

Alle ovenstående link er til Miljøstyrelsens hjemmeside om import og eksport af affald mv., hvor de opdaterede dokumenter ligger – på hjemmesiden findes også udkast til kontrakt, fuldmagt, bankgaranti mv.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 56
E-mail: virksomhedsaffald@horsens.dk
Åbningstider:

mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk