Vis emner under Forside

Brændbart affald
Genanvendeligt affald
Farligt affald med undtagelse af asbest
Støvende asbest
Have- parkaffald, der kan komposteres eller forbrændes.
Blandede læs, hvori der indgår andre affaldstyper, der ikke må deponeres
Glasfibertanke, med mindre der er attest på, at de er rengjorte eller er åbnede (flækkede)


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk