Vis emner under Forside

Ikke brændbare, ikke genanvendelige og ikke farlige affaldstyper af

- Storskrald
- Haveaffald
- Erhvervsaffald
- Bygningsaffald
- PVC
- Slagger, kun efter forudgående aftale med Teknik og Miljø, Affald & Trafik på tlf. 76 29 26 51
- Aske, ikke indeholdende tungmetaller.
- Sand og ristestof fra renseanlæg
- Afvandet spildevandsslam
- Blandet fyld, let forurenet
- Asbest
- Forurenet jord, kun efter forudgående aftale med Teknik og Miljø, Affald & Trafik på tlf. 76 29 26 51


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk