Vis emner under Forside

Aflevering af asbestholdigt affald på Horsens Deponeringsanlæg og Horsens Mellemdepoter kan kun foregå således:


Horsens Deponeringsanlæg
• Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens, læs mere om    Deponeringsbestemmelser (åbner nyt vindue).
• Hele ikke-støvende asbestplader skal afleveres på paller (max 80 cm. højde),
  bundet med plast- eller stålbånd eller wrappet med plastik.
• Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal afleveres i
  egnet, lukket, tæt emballage, f.eks. 2 lags plastsække eller tætte big-bag sække.
• Asbestaffald skal være mærket ASBEST.

HUSK virksomheden skal være oprettet som kunde i Brovægten!

Aflæsning af asbestaffaldet skal ske med kran og pallegaffel eller anden hejseanordning og transportøren skal selv sørge for aflæsning på anvist plads.

Horsens Mellemdepoter
• Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens, læs mere om    Deponeringsbestemmelser (åbner nyt vindue).
• Hele ikke-støvende asbestplader skal afleveres på paller (max 80 cm. højde),
  bundet med plast- eller stålbånd eller wrappet med plastik.
• Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal afleveres i
  egnet, lukket, tæt emballage, f.eks. 2 lags plastsække eller tætte big-bag sække.
• Asbestaffald skal være mærket ASBEST.

HUSK virksomheden skal være oprettet som kunde i Brovægten!

Aflæsning af asbestaffald fra virksomhedens køretøj eller trailer sker af kommunens personale med truck. Hver enhed må ikke veje mere end 1.500 kg., og der løftes maksimalt ned fra en højde på 1,8 m.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk