Vis emner under Forside

Aflevering af asbestholdigt affald på Horsens Deponeringsanlæg kan kun foregå således:


• Hele ikke-støvende asbestplader skal afleveres på paller (max 80 cm. højde),
  bundet med plast- eller stålbånd eller wrappet med plastik.
• Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal afleveres i
  egnet, lukket, tæt emballage.

Aflæsning skal ske med kran og pallegaffel eller anden hejseanordning og transportøren skal selv sørge for aflæsning på anvist plads.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk