Vis emner under Forside

Læs vil blive afvist hvis:

- der i læsset er genanvendelige eller brændbare plaststykker større end 1 m²
- der i læsset er træ eller træstykker større end 0,5 m
- det samlede indhold af brændbare materialer vurderes at udgøre mere end 5 % efter vægt.
- der i læsset er metaller mere end søm og skruer, 0,25 m metalstykker eller metalplader 
  større end 0,25 x 0,25 m
- indholdet af genanvendeligt og/eller forbrændingsegnet affald der ikke må deponeres, i 
  øvrigt forekommer i et sådant omfang, at læsset bærer præg af materialerne, og at
  mængden ved en grovsortering kan reduceres væsentligt.
- læsset er iblandet farligt affald og asbestaffald uanset mængden.
- læsset ikke er deklareret, eller deklarationen ikke er fyldestgørende udfyldt.
- chaufføren ikke er i besiddelse af et gyldigt kontokort til deponeringsanlægget.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk