Vis emner under Forside
Visning af forskellige beholdere størrelser

Affald fra kantiner, frokoststuer og lignende er ofte letfordærvelig og af uhygiejnisk karakter. Derfor sidestilles det med dagrenovation fra husholdninger. Virksomheder i Horsens Kommune skal derfor være tilmeldt Horsens Kommunes ordning for indsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Beholdere og containere skal være en af Horsens Kommune godkendt type og stilles til rådighed af Horsens Kommune.

Beholdere og containere tømmes som udgangspunkt hver 2. uge.

Til- og afmelding

Til- og afmelding til ordningen for indsamling af dagrenovationslignende affald og køb af affaldsbeholder kan ske på telefon 76 29 26 92, mandag til onsdag fra kl. 10.00 til kl. 15.00, torsdag fra kl. 10.00 til kl. 17.00 og fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00 eller benyt bestillingkuponen her.

Se priser og størrelser på beholdere her.

Se priser og størrelser på midi-, maxi- og pressecontainere her.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 92
E-mail: dagrenovation@horsens.dk
Åbningstider:

Telefonerne er åbne mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk