Vis emner under Forside
Køkkenaffald

Alle virksomheder skal ligesom alle husstande i Kommunen være tilsluttet Horsens Kommunes ordning for indsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Dagrenovationslignende affald er for eksempel:

Madaffald i form af kasserede fødevarer, madrester og produktionsrester
Ikke genanvendelig emballage, som f. eks mælkekartoner og kaffeposer
Snavset køkkenrulle og servietter
Engangsservice, madpakkepapir og støvsugerposer
Ikke rengjort plast- og metalemballage
Indpakket og afkølet sod og aske

Dagrenovationslignende affald skal så vidt muligt frasorteres øvrigt småt brændbart affald. Blandes affaldet, skal alt affaldet karakteriseres og behandles som dagrenovationslignende affald.

Dagrenovationslignende affald afhentes som udgangspunkt hver 2. uge. Opkrævningen for tømningen sker hos den i CVR registrerede ejer af virksomheden. Hvis der er flere virksomheder på samme matrikel er der mulighed for at de kan deles om en beholder. Dog vil opkrævningen ske hos én virksomhed.

Størrelse efter behov

Affaldsbeholderen skal tilpasses virksomhedens affaldsbehov. Alt efter behov kan vi opstille beholdere, større eller mindre containere.

Blev dit affald ikke hentet?

Hvis du ikke har fået hentet dit affald, skal du kontakte Affald og Trafik på telefon 76 29 26 92, mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00 eller på mail til dagrenovation@horsens.dk. Du kan også give besked gennem vores selvbetjeningsløsning. Klik her.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 92
E-mail: dagrenovation@horsens.dk
Åbningstider:

Telefonerne er åbne mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk