Vis emner under Forside
Asbestholdige tagplader
Asbestholdige tagplader

Beskrivelse af asbest
Asbestholdigt affald består typisk af mange små enkeltfibre som enten kan være spundet til tråde, sammenvævet eller findelt. Da asbest ikke kan brænde og tåler høje temperaturer, har materialet i mange år været anvendt i forskellige byggematerialer.

Asbestfibre er små og tynde, og har derfor let ved at trænge ind i kroppen og ophobe sig i lungerne, hvilket gør asbest farligt. Har man først fået asbestfibre i lungerne, kan man risikere at få lungesygdommen asbestose, som kan udvikle sig til kræft. Asbest og tobaksrygning forstærker hinandens virkninger kraftigt og øger risikoen for lungekræft.

Hvornår skal du som bygherre være opmærksom?
Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer helt op til ca. 900 grader, har det været brugt til armering, isolering og brandsikring op til midten af 1980-erne, og asbest findes i en lang række byggematerialer som fx beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger, ventilationskanaler, asbestholdige rør til vandforsyning, fugemasser, fliseklæber og pudsmaterialer.

Kiselgur blandet med asbest eller ren asbest har været brugt til isolering af rør, vandvarmere og varmtvandsbeholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m.

Magnesitgulve indeholder også asbest indstøbt i cement.

I 1972 blev det forbudt at anvende asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering.

I 1980 blev det helt forbudt at anvende asbest bortset fra asbestcementprodukter som fx tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer, lejeforinger og kommutatorer i elmotorer mv.

Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor er udgangspunktet:

  • At eternittage etableret før 1984 altid indeholder asbest
  • At eternittage etableret i perioden 1984 – 1988 kan indeholde asbest.
  • At eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.

Tagpladernes mærkning indikerer, om der er tale om asbestholdige tagplader. Hvis det første ciffer er 4 eller 5, så indeholder pladen ikke asbest. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, vil pladen indeholde asbest.

Genbrug af asbestholdigt materiale er ikke tilladt. Det er derfor eksempelvis forbudt at genanvende en nedtaget asbestholdig tagplade.

Som bygherre skal du være opmærksom på arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med sanering af asbest overholdes.

Analyser for og anmeldelse af asbestholdigt affald?
I forbindelse med nedrivning eller renovering af bygninger eller anlæg er det vigtigt at være opmærksom på, hvor i byggeriet der forekommer asbestholdige byggematerialer. Hvis du bliver I tvivl, om der er tale om asbest, skal altid udtages prøver til analysering for asbestfibre. Antallet af prøver skal være dækkende. Det anbefales at inddrage et firma med dokumenteret erfaring.   

Bortskaffelse af asbestholdige bygge- og anlægsmaterialer skal altid anmeldes til Teknik og Miljø, se afsnittet Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Hvordan håndteres og bortskaffes asbestholdigt affald?
Nedtagning og håndtering af asbest skal følge Arbejdstilsynets regler. I nyttige link nederst på siden kan du finde oplysninger om håndtering af asbest.

Asbestholdigt affald anvises til Horsens Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens. Mindre mængder asbestholdigt affald kan afleveres på Horsens Kommunes Mellemdepot, Endelavevej 19, 8700 Horsens eller på genbrugspladserne i Horsens Kommune. Læs mere om bortskaffelse af Asbest.


Nyttige links:
Dansk Asbestforening
Arbejdstilsynets Asbestguide
Arbejdstilsynets vejledning om asbest
Information om sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk