Vis emner under Forside

Ejendommen kan i øvrigt være omfattet af en række andre registreringer og udpegninger, som kan have indflydelse på om du kan etablere anlægget. I nogle tilfælde viser det sig at disse registreringer ikke kræver en tilladelse, men blot kræver en vurdering af kommunen. I andre tilfælde kan det kræve en tilladelse.
Tjek hvad der gælder for ejendommen

Strandbeskyttelseslinjen:

Strandbeskyttelseslinien kan findes på Kommunens Kort eller på Danmarks Miljøportal, www.miljoeportal.dk.

Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for strandbeskyttelseslinjen, kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Myndighed er Naturstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, E-mail: AAR@nst.dk, Tlf. 72 54 30 00. 

Fredning:

Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for et område, der er omfattet af en fredningskendelse, fordrer tilladelse fra Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del. Ansøgning skal sendes til Horsens Kommune, Naturafdelingen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, eller pr. mail til natur@horsens.dk  

Andre registreringer:

Hvis din søgning resulterer i en eller flere af temaer, herunder andre beskyttelses- og el byggelinjer har du selv ansvar for at undersøge, om det har konsekvenser for at etablere anlægget - og om det kræver en tilladelse.

Det vil ofte være nødvendigt at kontakte Horsens Kommune. Det kan også være nødvendigt at kontakte andre myndigheder.

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk