Vis emner under Forside

Zonestatus er afgørende for hvilke retningslinjer der gælder


Tjek zonestatus her

Zonekort findes under fanen "Andre temaer". Giver denne ikke udslag som byzone eller sommerhusområde er det landzonebestemmelserne der er gældende.

 

Dette gælder som udgangspunkt i byzone:

I Byzone, kan der i de enkelte lokalplaner være optaget bestemmelser f.eks. med direkte og konkrete bestemmelser om, hvorledes solceller og solfangere kan etableres. Endvidere kan der være optaget indirekte bestemmelser f.eks. om materialer og refleksioner som også kan være afgørende for hvorledes solceller og solfangere kan opsættes.

 
Desuden gælder flg. retningslinjer:

  • Etablering af solceller og solfangere på terræn kræver byggetilladelse, da der er tale om et fast anlæg. 
  • Etablering af solceller og solfangere på nye eller eksisterende bygninger kan kræve en tilladelse i forhold til en konkret lokalplan, men kræver ikke nødvendigvis byggetilladelse.

Dette gælder som udgangspunkt i landzone:


I landzone, kan der i de enkelte lokalplaner være optaget bestemmelser fx med direkte og konkrete bestemmelser om hvorledes solceller og solfangere kan etableres. Endvidere kan der være optaget indirekte bestemmelser f.eks. om materialer og refleksioner som også kan være afgørende for hvorledes solceller og solfangere opsættes.
Etablering af solceller og solfangere på nye eller eksisterende bygninger kan kræve en tilladelse i forhold til en konkret lokalplan, men kræver ikke nødvendigvis byggetilladelse.

 
Desuden gælder flg. retningslinjer:

  • Kræves der byggetilladelse til et anlæg, kræves der som udgangspunkt også landzonetilladelse. 
  • Er anlægget undtaget fra kravet om byggetilladelse, kræves der ikke landzonetilladelse. 
  • Opsætninger af solfangere på terræn skal som udgangspunkt opsættes i tilknytning til eksisterende bygninger indenfor en afstand på maksimalt 20 m. 
  • Ved større anlæg som efter VVM bekendtgørelsens bilag 2 kan karakteriseres som egentlig industrianlæg skal der foretages forudgående VVM screening og gives landzone- og byggetilladelse.

Gå til ansøgning om landzonetilladelse via den røde selvbetjeningskasse.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk