Vis emner under Forside

I Horsens Kommune er vedtaget en lang række lokalplaner. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger hvad der er tilladt for et givent områdes anvendelse, bebyggelsens omfang, veje, friarealer og meget andet.

Derudover har vi i Horsens Kommune en temalokalplan, som foruden øvrige andre lokalplaner gælder for en stor del af Horsens midtby og alle indfaldsveje. Denne temalokalplan 150 vedrører skilte- og facederegulering.

Temalokalplan 150 er en særlig lokalplan, da den netop omhandler et bestemt tema.

Det er vigtigt at du som grundejer eller erhvervsdrivende er opmærksom på om din ejendom er omfattet af temalokalplan 150. Planen har afgørende betydning for hvad du eksempelvis må ændre ved din facade og hænge op af skilte og lignende.

Søg via kortet: Er din ejendom omfattet af temalokalplan 150?

Brug nedenstående kort til at fremsøge din ejendom – eller en anden adresse i kommunen – og se om den er omfattet af temalokalplan 150.

Indtast adressen i søgefeltet:

(OBS! Kortet virker ikke i browseren Microsoft Edge).

 

 

Det fremsøgte sted markeres med en rød prik. Du kan aktivere i-knappen og få information om eventuelt gældende temalokalplan på et bestemt sted ved at klikke på stedet i kortet.
Hvis følgende fremgår af Info-boksen Hvad gælder for det udpegede punkt: "Temalokalplaner, vedtaget (PDK) (0)", betyder det at det udvalgte sted er ikke omfattet af temalokalplan 150.

Læs temalokalplan 150 – og find de øvrige lokalplaner der måtte gælde for dit område

Du kan læse selve bestemmelserne og baggrund for lokalplanen i temalokalplan 150.

Hvis du vil se hvilke lokalplaner der i øvrigt er vedtaget og eventuelt gælder for dit område, kan du søge enten via adresse, lokalplannavn eller -nummer eller via kort på Horsens Kommunes lokalplaner.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk