Vis emner under Forside

 

Går du i byggetanker? Find de relevante oplysninger her

Hvis du går i byggetanker er det vigtigt du sætter dig ind i de regler der gælder for området, ejendommen og byggeriet. Du kan selv kan finde svar på følgende spørgsmål om dine byggemuligheder:

Kræver dit byggeri tilladelse?

Kræver dit byggeri byggetilladelse – eller kan opføre dit byggeri uden tilladelse fra kommunen?

Du må som udgangspunkt ikke påbegynde et byggearbejde uden byggetilladelse fra kommunen.
Dog kræver det ikke byggetilladelse, hvis du vil opføre småbyggeri, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m2. Du skal dog huske at få byggeriet registreret i BBR. Læs mere om småbyggeri på siden Garage, carport, udhus m.m.

Den nærmere afgrænsning mellem de forskellige typer byggesager er beskrevet i Bygningsreglementets kapitel 1.

Hvad er din byggeret?

I forbindelse med byggeri har du en såkaldt byggeret. Denne fortæller dig hvad du kan forvente at få tilladelse til i forhold til bygningens etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold.

Byggeretten kan du læse om i Bygningsreglementets kapitel 2.2.

Ud over byggeretten er der en del tekniske og administrative bestemmelser i Bygningsreglementet.

Er dit byggeri begrænset af tinglyste servitutter?

Der kan på din ejendom være tinglyste servitutter, der begrænser byggemulighederne. Hvad der gælder for din ejendom, kan du se i tingbogen over fast ejendom på tinglysning.dk.

Hvilken lokalplan gælder for området?

Din ejendom kan være omfattet af en lokalplan, som regulerer dine byggemuligheder. Om dette er tilfældet kan du se på Horsens Kommunes lokalplaner.

Find tegninger og andet materiale i vores digitale byggesagsarkiv

Hvis du ønsker at se hvad kommunen har af tegninger på din ejendom, kan du søge sager i vores digitale byggesagsarkiv FilArkiv.

Forhåndsgodkendelse af dit byggeprojekt

Hvis du ikke selv kan finde svar på eventuelle spørgsmål om dine byggemuligheder, kan vi mod betaling undersøge sagen og lave en bindende forhåndsgodkendelse.

Ønsker du en forhåndsgodkendelse? Send da en e-mail til byggesag@horsens.dk med følgende oplysninger:

  • Skriv "Forhåndsgodkendelse" i e-mailens emnefelt
  • Oplys hvilken ejendom (adresse/matrikel) det drejer sig om
  • Oplys præcist hvad (hvilke forhold) du ønsker forhåndsgodkendt – eksempelvis bebyggelsesprocenten, bygningshøjden, etageantallet, materialevalg m.v.

Vi forholder os udelukkende til det efterspurgte, når vi skal give en forhåndsgodkendelse. Af godkendelsen vil det fremgå

  • om en eventuel byggeansøgning vil støde på problemer
  • om der er dele af dit projekt, der på forhånd kan afvises
  • om der vil blive tale om at søge dispensation vedrørende nogle punkter

– men udelukkende i forhold til det konkrete, du har spurgt om.

Vi opkræver et gebyr, der bliver beregnet ud fra den tid vi bruger på at undersøge din sag og lave en forhåndsgodkendelse. Byggesagsgebyret fremgår af vores betalingsvedtægt som du finder via den røde kasse.

Ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk