Vis emner under Forside

Ansøgninger om alkoholbevilling behandles af Bevillingsnævnets sekretariat i samarbejde med politiet

Hvordan søger man om alkoholbevilling

Blanketterne til ansøgningen findes på politiets hjemmeside:

https://www.politi.dk/Sydoestjylland/da/Borgerservice/Tilladelser/Alkoholbevilling/

 

Der findes forskellige blanketter alt efter om ansøgningen vedrører et selskab eller en person. Vedrører ansøgningen et selskab, skal der også udfyldes en ansøgning om godkendelse af bestyrer. Sammen med ansøgningen skal der afleveres en uddybende beskrivelse vedrørende restaurationens koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid o.l.

Der skal også medesende et driftsbudget, som findes på https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/1680C3AF-7B96-4C20-B786-635F1B260BF6/0/P700_06_0101.pdf

Ansøgningen sendes til:

Sydøstjyllands Politi
Ledelsessekretariatet
Tilladelsessektionen
Holmboes Allé 2
8700 Horsens

 

Sagsbehandling

Bevillingsnævnet holder møde 4 gange årligt.

Er det nødvendigt med en bevilling i tidsrummet mellem to møder, kan der gives en midlertidig bevilling, som er gældende indtil næstkommende bevillingsmøde. Ønskes en midlertidig bevilling skal det stå i ansøgningen. Sekretariatet sørger for at videresende ansøgningen til politiet, som giver den midlertidige bevilling

Afgørelsen om alkoholbevilling sendes til ansøgerens digitale postkasse dagen efter Bevillingsnævnsmødet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sekretatiatet for Bevillingsnævnet på mail tere@horsens.dk eller tlf. 73293540.
For yderligere oplysninger kontakt

Bevillingsnævnet

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 35 40
E-mail: tere@horsens.dk
Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk