Vis emner under Forside
Kollage fra restaurations branchen

Efter restaurationsloven må alkohol kun serveres på restaurationer mv. med alkoholbevilling. Bevillingen gives af Bevillingsnævnet i samarbejde med politiet.

Nedenfor kan du læse om betingelserne for at få en bevilling samt hvordan du søger om en bevilling.

Hvornår skal du have alkoholbevilling

Alle Restaurationer mv., der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Du skal have en ny alkoholbevilling når: 

    • Der åbnes et nyt serveringssted 
    • Når et serveringssted skifter ejer 
    • Hvis serveringsstedet flytter til en ny adresse 
    • Hvis konceptet ændres fx hvis der ændres væsentligt i antallet af siddepladser eller hvis du begynder/ophører med at servere mad.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

Skal du holde et enkeltstående arrangement, hvortil der er offentlig adgang, skal du søge politiet om en lejlighedsbevilling. Læs mere på https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/

 

Udvidet åbningstid:
Den almindelige åbningstid er til kl. 02.00. Hvis du ønsker at have åbent mellem kl. 02 og 05, skal du søge om tilladelse til udvidet åbningstid. Ansøgninger om udvidet åbningstid behandles af Bevillingsnævnet. Tilladelsen til udvidet åbningstid gælder som udgangspunkt alle ugens dage dvs. at tilladelsen ikke længere begrænses til nætter til fredag, lørdag, søn- og helligdage.

Godkendelse af bestyrer:
Er alkoholbevillingen givet til et selskab, skal der godkendes mindst én bestyrer. Ansøgninger om godkendelse af bestyrer behandles af Bevillingsnævnet.

 

Tilladelse til udeservering:

Teknik og Miljø behandler ansøgninger om tilladelse til opsætning af borde, stole mv. på udendørsarealer. Bevillingsnævnet behandler ansøgning om tilladelse til at servere alkohol udendørs (udeservering).

Bemærk, en tilladelse til opstilling af borde, stole mv. fra Teknik og Miljø giver ikke automatisk tilladelse til udeservering fra Bevillingsnævnet, og tilsvarende giver en tilladelse til udeservering meddelt af Bevillingsnævnet ikke tilladelse til opstilling af borde, stole mv. Det er derfor nødvendigt for opstilling af borde, stole mv. samt servering af alkohol ved disse, at der er meddelt tilladelse fra såvel Teknik og Miljø samt Bevillingsnævnet.

Såfremt der ønskes tilladelse til udeservering skal dette fremgå af ansøgningen.

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der - i samarbejde med politiet - giver tilladelse til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet består af: 
    • Dan Ingemann Jensen (Formand) 
    • Birthe Knudsen
    • Ellen T. Schmidt 
    • Saliem H. Bader 
    • Charlotte Riberholt (Repræsentant for Horesta) 
    • Jonna Andersen (Repræsentant for 3F) 
    • Repræsentant fra Sydøstjyllands politi

 

Læs om betingelserne for at få en alkoholbevilling her

Læs om ansøgningsprocedure og sagsbehandling her

 

Restaurations- og Bevillingsstrategi
Sydøstjyllands Politikreds har i samarbejde med Horsens, Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted og Skanderborg Kommune udarbejdet en Restaurations- og Bevillingsstrategien, der gælder for alle kommunerne i politikredsen

Her kan du bl.a. se hvilken praksis, der gælder for bevillinger i de forskellige dele af Horsens Kommune

Du kan se Restaurations- og bevillingsstrategien her.


For yderligere oplysninger kontakt

Bevillingsnævnet

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 35 40
E-mail: tere@horsens.dk
Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk