Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 14. august 2014
Lokale: Mødelokale 6
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Orientering vedr. banderelaterede personer


Sagsnummer
22.01.01-G01-20-14
Sagsfremstilling

Formanden orienterer om sagen vedr. banderelaterede personer, som var på dagsordenen ved sidste bevillingsnævnsmøde den 08.05.2014

Indstilling
  1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Politiet oplyser, at restauratørerne ønsker, at der foretages mindre redaktionelle ændringer i aftalen vedrørende banderelaterede personer. Der afholdes et møde med byens restauratører den 20. august 2014, hvor punktet drøftes.

Til toppen


2. Lukket punkt: Østbirk Dartklub, Ryvej 2, 8752 Østbirk - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-38-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


3. Lukket punkt: Danhostel Horsens, Flintebakken 150, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-33-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


4. Lukket punkt: BelDot, Sundvej 26, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-35-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


5. Lukket punkt: Hekkenfeldt, Graven 17-09, 8700 Horsens - Fornyelse af bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-30-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


6. Lukket punkt: Krazy Kangaruh Bierbar, Graven 12, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-36-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


7. Lukket punkt: Ændring af åbningstid/lukketid ved særlige lejligheder, nytårsaften mv


Sagsnummer
22.01.01-G01-39-14
Beslutning

Bevillingsnævnet har tillid til at de bevilgende myndigheder kan vurdere, hvornår der ved særlige lejligheder, nytårsnat mv. skal gives tilladelse til længere åbningstid.

Til toppen