Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 8. maj 2014
Lokale: Mødelokale 6
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Lukket punkt: Restaurant Da Vinci, Grønnegade 15, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-13-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


2. Lukket punkt: Dinis, Grønnegade 13, st. th., 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-12-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


3. Lukket punkt: Café Trolden, Hattingvej 14, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-15-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


4. Lukket punkt: Restaurant Spoon, Holmsboes Alle 13 B, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-3-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


5. Lukket punkt: Horsens Bankocenter v/Horsens Freja, Godsbanegade 5, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-6-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


6. Lukket punkt: Restaurant Kamii, Grønnegade 22, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-14-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


7. Lukket punkt: B-sushi, Smedegade 1, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-22-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


8. Lukket punkt: Café Kvisten, Grønnegade 11, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-18-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


9. Lukket punkt: Caféen i Gedved Kultur- & Medborgerhus, Egebjergvej 1, 8751 Gedved - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-2-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


10. Lukket punkt: Horsens Sejlklubs Restaurant, Langelinie 24, 8700 Horsens - Ny bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-17-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


11. Lukket punkt: Café Koks, Nørregade 7, 8700 Horsens - Fornyelse og udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.01-G01-19-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


12. Lukket punkt: Tian Fu, Strankærsvej 87, 8700 Horsens - Fornyelse af bevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-26-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


13. Forbud mod "Banderelaterede personer"


Sagsnummer
22.01.01-G01-20-14
Sagsfremstilling

Politiet har på det sidste møde den 5.2 2014 med byens restauratører og "Natteravnene" drøftet et forbud mod ”Banderelaterede personer” på byens værtshuse og diskoteker.

De andre omkringliggende, større byer (Vejle, Kolding, Århus m.v.) har lignende ordninger.

Der var på mødet enighed om at støtte op om, at indgå en aftale medllem politiet og restauratørende om at afvise "Banderelaterede personer".

Det er politiets ønske, at Horsens Kommune støtter op om aftalen ved en skrivelse, der afviser "Banderelaterede personer"

Værtshuse og diskoteker kan efterfølgende hænge aftalen op og afvise

"Banderelaterede personer” med baggrund i aftalen. Hvis de ”Banderelaterede personer” ikke vil respektere aftalen, vil politiet naturligvis støtte restauratøren op og bortvise de pågældende.

Det skal tilføjes, at politiet for ca. 1 år siden tog initiativ til en lignende aftale mellem Politiet og restauratørende, men på det tidspunkt kunne man ikke nå til enighed blandt restauratørerne.

Sydøstjyllands Politi vil fremlægge sagen på mødet.

Aftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling
  1. Bevillingsnævnet giver sin opbakning til aftalen mellem restauratører og politiet

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bevillingsnævnet har endvidere besluttet, at aftalen skal underskrives af politidirektøren for Sydøstjyllands Politi, Borgmesteren i Horsens Kommune og hvis det er muligt, en repræsentant for restauratørerne i Horsens Kommune.

Bilag

Til toppen


14. Crazy Daisy, Rædersgade 5, 8700 Horsens - Orientering om afgørelse fra alkoholdreklamenævnet


Sagsnummer
22.01.01-G01-24-14
Sagsfremstilling

Alkoholreklamenævnet har den 25.03.2014 truffet afgørelse vedr. Crazy Daisy Horsens markedføring af såkaldte 16+ fester.

Nævnet finder, at markedsføringen kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug af alkohol samt markedsføring rettet mod børn og unge, hvilket er i strid med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 3, stk. 2 og § 6 og udtaler kritik heraf.

Drazy Daisy har oplyst, at de tager nævnets kritik til efterretning og tilretter deres markedføring i overenstemmelse hermed.

Det vurderes, at der ikke er behov for at iværksætte håndhævelsesskridt fra bevillingsnævnets side, udover at notere overtrædelsen.

Afgørelsen fra Alkoholreklamenævnet er vedlagt som bilag.

Indstilling

1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Bilag

Til toppen