Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 22. september 2015
Lokale: Mødelokale 8
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse


13.

1. Ændring af betingelser for udviddet åbningstid


Sagsnummer
22.01.01-G01-47-15
Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet har på møde den 07.05.2015 besluttet, at det skal drøftes, om nævnets praksis - hvorefter tilladelse til udvidet åbningstid kun gives nætter til fradag, lørdag, søn- og helligdage - skal ændres således, at der kan gives tilladelse til udvidet åbningstid til alle ugens dage.

Indstilling

1. det drøftes, om nævnets praksis skal ændres således, at tilladelse til udvidet åbningstid kan gives til alle ugens dage.

Beslutning

Bevillingsnævnet har besluttet, at tilladelse til udvidet åbningstid kan gives til alle ugens dage.

Til toppen


2. Drøftelse af praksis i forbindelse med alkoholbevilling til udeservering


Sagsnummer
22.01.01-G01-46-15
Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget har den 09.06.2015 vedtaget "Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Horsens Kommune".

Forskriften har til formål at mindske støj og lugtgener for naboer til restaurationer mv. Det fremgår bl.a. af forskriften, at "støjende oprydning/rengøring i restaurationer beliggende i beboelsesejendomme, ikke må finde sted i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00", jf. forskriftens § 12 og "udendørsservering må ikke finde sted i tidsrummet kl. 23.00 - 08.00", jf. forskriftens § 13

Bevillingsnævnets nuværende praksis vedrørende tilladelse til udeservering af alkohol er, at udeservering som udgangspunkt begrænses til kl. 23.00. Derudover fremgår det af Bevillingsstrategien, at "I boligområder kan der kun undtagelsesvist forventes alkoholbevilling til nye restaurationer, hvis det må antages, at de ikke bliver til gene for områdets funktion som boligområde."

På baggrund af flere ansøgninger/forespørgsler om tilladelse til udeservering til restaurationer i beboelsesområder samt flere klager fra naboer til restaurationer med tilladelse til udeservering i beboelsesområder, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at Nævnet tager stilling til, om det skal være muligt at få tilladelse til udeservering i beboelsesområder og i givet fald indenfor hvilket tidsrum

Indstilling

1. det drøftes, hvorvidt der kan gives tilladelse til udeservering af alkohol i beboelsesområder og i givet fald indenfor hvilket tidsrum

Beslutning

Bevillingsnævnet har besluttet, at fastholde den nuværende praksis, hvorefter Bevillingsnævnet foretager en konkret vurdering af ansøgningen, men med fokus på de problematikker, der er forbundet med alkoholbevillinger i boligområder.

Bilag

Til toppen


3. Lukket punkt: Restaurant Skovbo, Nansensvej 57, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-39-15
Beslutning

Bevillingsnævnet har besluttet at meddele alkoholbevilling til Finn Jørgensen, Darlingsvej 12 E, 8700 Horsens til drift af Restaurant Skovbo, Nansensvej 57, 8700 Horsens, CVR. nr. 76327610 for en periode på 1 år samt tilladelse til udeservering til kl. 22.00 alle dage og tilladelse til at have åbent til kl. 02.00 tors-, fre-, lørdag samt nætter op til helligdage på følgende vilkår.

  • Restaurationens døre skal holdes lukket af hensyn til støjgener ved afspilning af musik.
  • at de til enhver tid gældende vejledende støjgrænser overholdes, for nuværende som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84
  • udendørsarealer renholdes både i og udenfor åbningstiden

Til toppen


4. Lukket punkt: Sprutskuret, Storegade 26, 8752 Østbirk


Sagsnummer
22.01.01-G01-43-15
Beslutning

Bevillingsnævnet har besluttet at meddele alkoholbevilling til Morten Olesen, Grandhøjen 3, 8752 Østbirk og Dennis Nørup Windelboe, Lundsvej 1, 8752 Østbirk til drift af Sprutskuret I/S, Storegade 26, 8752 Østbirk CVR. nr. 34000190 for en periode på 1 år og på følgende vilkår

  • at der ikke serveres alkohol udendørs
  • at de til enhver tid gældende vejledende støjgrænser overholdes, for nuværende som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84. Nævnet er gjort bekendt med at der verserer en sag vedr. overskridelse af støjgrænser og indskærper, at gældende støjgrænser skal overholdes.
  • udendørsarealer renholdes både i og udenfor åbningstiden

Til toppen


5. Lukket punkt: Café Lorentzen, Fussingvej 8, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-31-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


6. Lukket punkt: Sakura Sushibar, Søndergade 15, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-28-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


7. Lukket punkt: Strandvejens Cykler, Havnen 1, Endelave, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-36-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


8. Lukket punkt: Kokken ud af huset, Egebjergvej 1, 8751 Gedved


Sagsnummer
22.01.01-G01-22-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


9. Lukket punkt: Pizzeria Da Angelino, Brådhusvej 3, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-23-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


10. Lukket punkt: Jernlageret, Nordre Kaj 20-23, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-27-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


11. Lukket punkt: Ming Hao, Hospitalsgade 12, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-35-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


12. Lukket punkt: Pizza Master, Bredgade 21, 8740 Brædstrup


Sagsnummer
22.01.01-G01-38-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


13. Evt.


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Beslutning

1. På næste bevillingsnævnsmøde den 03.12.2015 skal det drøftes, hvorvidt kravet om, at restaurationer i midtbyen skal drives som serveringssted med tilbud om mad, skal bortfalde

2. Det er aftalt på mødet, at Bevillingsnævnet sammen med politiet vil besøge byens restaurationer. Dette vil finde sted fredag den 11.12.2015 fra kl. 21.00.

Til toppen