Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 7. maj 2015
Lokale: Mødelokale 8
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Lukket punkt: Gøg og Gokke, Torvet 4, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-9-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

I forlængelse af sagen vedtog Bevillingsnævnet, at det på næste møde skal drøftes, hvorvidt den i Bevillingsstrategiens fastsatte praksis om, at der i bymidten kun kan etableres serveringssteder med tilbud om mad, skal ændres.


Fraværende i Bevillingsnævn - 7. maj 2015:
Charlotte Riberholt og Ellen T. Schmidt

Til toppen


2. Lukket punkt: Endelave Kro og Gæstgiveri, Kongevejen 15, Endelave, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-20-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet


Fraværende i Bevillingsnævn - 7. maj 2015:
Charlotte Riberholt og Ellen T. Schmidt

Til toppen


3. Lukket punkt: Zwei Grosse Bierbar, Graven 21 og Zurf Bar, Nørregade 7, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-21-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

I forlængelse af sagen vedtog Bevillingsnævnet, at det på næste møde skal drøftes, hvorvidt nævnets praksis, hvorefter udvidet åbningstid kun gives nætter til fradag, lørdag, søn- og helligdage, skal ændres således, at udvidet åbningstid kan gives til alle ugens dage.


Fraværende i Bevillingsnævn - 7. maj 2015:
Charlotte Riberholt og Ellen T. Schmidt

Til toppen