Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Dagsorden

Dato: 9. marts 2017
Lokale: Mødelokale 6
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Lukket punkt: Drøftelse af praksis om vilkår for tilladelse til udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Beslutning

Nævnet vedtog, at følgende vilkår efter en konkret vurdering kan knyttes til en tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00:

 • at tilladelsen tidsbegrænses til 1 år,
 • at der skal ske opsætning af affaldsbeholder, der kan rumme den forventede mængde affald for en weekendaften og som tømmes efter behov,
 • at facadearealer, indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret opbevare optagelserne minimum 14 dage. Politiet kan til enhver tid foretage besigtigelse af videoovervågningsudstyret.

 

Nævnet vedtog endvidere, at Affald og Trafik meddeles Bevillingsnævnets holdning om, at møbler til udeservering skal tages ind, når tilladelse til udeservering ophører kl. 23, samt at politiet høres inden tilladelse til udeservering meddeles af kommunen.

 

Til toppen


2. Lukket punkt: Delons Pizza, Grønnegade 27, Horsens - Tilladelse til udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.00-G01-4-17
Beslutning

Nævnet vedtog, at meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 for 1 år fra den 9. marts 2017 til den 8. marts 2018 med følgende vilkår knyttet til tilladelsen:

 

 • at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til kl. 08.00 begrundet i ordensmæssige hensyn,
 • at restaurationen sikrer, at kunderne ikke tager ophold i restaurationen længere tid, end det er nødvendigt i forbindelse med indtagelse af mad og drikkevarer solgt fra serveringsstedet,
 • at den udvidede åbningstid af ordensmæssige hensyn gælder for 1 år, hvorefter der skal søges på ny,
 • at gade- og fortorvsarealer uden for og i umiddelbart nærhed af forretningsstedet renholdes for papir- og madaffald,
 • at der sker opsætning af affaldsbeholder, der kan rumme den forventede mængde affald for en weekendaften, og som tømmes efter behov,
 • at tilladelsen ikke giver anledning til lovovertrædelser, herunder væsentlig uorden og ulempe i og uden for restaurationen,
 • at der benyttes engangsemballage ved salg af drikkevarer efter kl. 02.00,
 • at der i den udvidede åbningstid ikke detailsælges alkoholholdige drikkevarer,
 • at Miljøstyrelsens vejledning af støjgrænser overholdes,
 • at facadearealer, indgangsarealer og udvalgte dele af restaurationen skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret opbevare optagelserne i minimum 14 dage. Politiet kan til enhver tid foretage besigtigelse af videoovervågningsudstyret.

 

Til toppen


3. Lukket punkt: Horsens Pizza, Kebab og Grill, Graven 8, Horsens - Tilladelse til udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.00-G01-5-17
Beslutning

Nævnet vedtog, at meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 for 1 år fra den 9. marts 2017 til den 8. marts 2018 med følgende vilkår knyttet til tilladelsen:

 

 • at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til kl. 08.00 begrundet i ordensmæssige hensyn,
 • at restaurationen sikrer, at kunderne ikke tager ophold i restaurationen længere tid, end det er nødvendigt i forbindelse med indtagelse af mad og drikkevarer solgt fra serveringsstedet,
 • at den udvidede åbningstid af ordensmæssige hensyn gælder for 1 år, hvorefter der skal søges på ny,
 • at gade- og fortorvsarealer uden for og i umiddelbart nærhed af forretningsstedet renholdes for papir- og madaffald,
 • at der sker opsætning af affaldsbeholder, der kan rumme den forventede mængde affald for en weekendaften, og som tømmes efter behov,
 • at tilladelsen ikke giver anledning til lovovertrædelser, herunder væsentlig uorden og ulempe i og uden for restaurationen,
 • at der benyttes engangsemballage ved salg af drikkevarer efter kl. 02.00,
 • at der i den udvidede åbningstid ikke detailsælges alkoholholdige drikkevarer,
 • at Miljøstyrelsens vejledning af støjgrænser overholdes,
 • at facadearealer, indgangsarealer og udvalgte dele af restaurationen skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret opbevare optagelserne i minimum 14 dage. Politiet kan til enhver tid foretage besigtigelse af videoovervågningsudstyret.

 

 

Til toppen


4. Lukket punkt: Amore Pizza og kebab, Graven 18, st., th., Horsens - Tilladelse til udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.00-G01-6-17
Beslutning

Nævnet vedtog, at meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 for 1 år fra den 9. marts 2017 til den 8. marts 2018 med følgende vilkår knyttet til tilladelsen:

 

 • at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til kl. 08.00 begrundet i ordensmæssige hensyn,
 • at restaurationen sikrer, at kunderne ikke tager ophold i restaurationen længere tid, end det er nødvendigt i forbindelse med indtagelse af mad og drikkevarer solgt fra serveringsstedet,
 • at den udvidede åbningstid af ordensmæssige hensyn gælder for 1 år, hvorefter der skal søges på ny,
 • at gade- og fortorvsarealer uden for og i umiddelbart nærhed af forretningsstedet renholdes for papir- og madaffald,
 • at der sker opsætning af affaldsbeholder, der kan rumme den forventede mængde affald for en weekendaften, og som tømmes efter behov,
 • at tilladelsen ikke giver anledning til lovovertrædelser, herunder væsentlig uorden og ulempe i og uden for restaurationen,
 • at der benyttes engangsemballage ved salg af drikkevarer efter kl. 02.00,
 • at der i den udvidede åbningstid ikke detailsælges alkoholholdige drikkevarer,
 • at Miljøstyrelsens vejledning af støjgrænser overholdes,
 • at facadearealer, indgangsarealer og udvalgte dele af restaurationen skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret opbevare optagelserne i minimum 14 dage. Politiet kan til enhver tid foretage besigtigelse af videoovervågningsudstyret.

 

 

Til toppen


5. Lukket punkt: Ivan Pizzaria, Mælketorvet 5, Horsens - Tilladelse til udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.02-G01-1-17
Beslutning

Nævnet vedtog, at meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 for 1 år fra den 9. marts 2017 til den 8. marts 2018 med følgende vilkår knyttet til tilladelsen:

 

 • at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til kl. 08.00 begrundet i ordensmæssige hensyn,
 • at restaurationen sikrer, at kunderne ikke tager ophold i restaurationen længere tid, end det er nødvendigt i forbindelse med indtagelse af mad og drikkevarer solgt fra serveringsstedet,
 • at den udvidede åbningstid af ordensmæssige hensyn gælder for 1 år, hvorefter der skal søges på ny,
 • at gade- og fortorvsarealer uden for og i umiddelbart nærhed af forretningsstedet renholdes for papir- og madaffald,
 • at der sker opsætning af affaldsbeholder, der kan rumme den forventede mængde affald for en weekendaften, og som tømmes efter behov,
 • at tilladelsen ikke giver anledning til lovovertrædelser, herunder væsentlig uorden og ulempe i og uden for restaurationen,
 • at der benyttes engangsemballage ved salg af drikkevarer efter kl. 02.00,
 • at der i den udvidede åbningstid ikke detailsælges alkoholholdige drikkevarer,
 • at Miljøstyrelsens vejledning af støjgrænser overholdes,
 • at facadearealer, indgangsarealer og udvalgte dele af restaurationen skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret opbevare optagelserne i minimum 14 dage. Politiet kan til enhver tid foretage besigtigelse af videoovervågningsudstyret.

 

 

Til toppen


6. Lukket punkt: Cafe Bojsen, Gedved Medborgerhus, Egebjergvej 1, 8751 Gedved - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-73-16
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


7. Lukket punkt: Strandvejens cykler, Endelave havn 1, Endelave - Fornyelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-3-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


8. Lukket punkt: Gøg og Gokke, Torvet 4, 1. sal, Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-9-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Til toppen


9. Lukket punkt: Eventuelt


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen