Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 28. januar 2016
Lokale: Mødelokale 6
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Lukket punkt: Klage fra Mad Americans over afgørelse om vilkår for udvidet åbningstid


Sagsnummer
22.01.01-G01-3-16
Beslutning

Vedtaget som indstillet


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Til toppen


2. Ændring af vilkår om lukketid mellem kl. 05.00 - 08.00


Sagsnummer
22.01.01-G01-5-16
Sagsfremstilling

Det fremgår af Restaurations- og Bevillingsstrategien punkt. 3.4.7 "Åbningstider", at der i forbindelse med tilladelse til udvidet åbningstid ( kl. 02.00 - kl. 05.00) efter et konkret skøn fastsættes nærmere vilkår herfor.

I Horsens Kommune er alle nuværende tilladelser til udvidet åbningstid givet på vilkår om, "at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til 08.00 af ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn. Alle gæster skal have forladt restaurationen senest kl. 05.30"

Formanden ønsker en drøftelse af, hvorvidt vilkåret om lukketid mellem kl. 05.00 - 08.00 skal ændres, så restaurationerne i Horsens får mulighed for at lukke senere.

Sekretariatet har kontaktet 4 politikredse vedr. deres praksis om lukketid i tidsrummet efter kl. 05.00. Dette fremgår af bilag 1.

Restaurations- og Bevillingsstrategien er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

1. sagen drøftes på mødet

Beslutning

Nævnet drøftede sagen på mødet og besluttede foreløbig at fastholde Restaurations- og Bevillingsstrategiens vilkår om lukketid mellem kl. 05.00 og 08.00.

Formanden for Bevillingsnævnet vil fremadrettet deltage i Politiets møder med resturatørerne i byen. På næste møde i februar vil formanden opfordre resturatørene til at oprette en resturatørforening med henblik på at fremme dialogen mellem Bevillingsnævnet, politet og resturatørerne.


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Bilag

Til toppen


3. Orientering vedr. Byrådets beslutning om ændring af vilkår om tilbud om mad


Sagsnummer
22.01.01-G01-53-15
Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 26.01.2016 behandlet Bevillingsnævnets forslag om ændring af vilkår om tilbud om mad i Restaurations- og Bevillingsstrategien.

Formanden vil orientere om Byrådets beslutning på mødet.

Indstilling

1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Vedtaget som indstillet


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Til toppen


4. Lukket punkt: Orientering vedr. Klage over Restaurant Skovbo


Sagsnummer
22.01.01-G01-54-15
Beslutning

Formanden for bevillingsnævnet og Peter Taysen, Sydøstjyllands politi har den 26.01.2016 deltaget i et dialogmøde med repræsentanter for naboerne samt ejeren af Restaurant Skovby, Finn Jørgensen og hans revisor.

Ejeren har på mødet tilkendegivet at iværksætte følgende tiltag for at mindske de gener, som naboerne til restaurant Skovbo har påpeget.

· Effektiv lydsluse, der kunne eliminere støj/musik fra gæstelokaler (tilbød efterprøvning - under iagttagelse af repræsentanter for klagegruppen - med musikanlæg på fuld styrke, så de fik vished for virkemåden)

· Etablering af lyddæmpende stakit rundt om terrasse i en højde, så gæster ikke kunne se ind i omliggende haver m.v.

· Fjernelse af ”sømblok”, så denne aktivitet kun skete inde i gæstelokalet

· Pålægning af lyddæmpende materiale på borde, der blev brugt til rafling

Derudover vil der løbende blive afholdt dialogmøder med klagere/repræsentanter for myndigheder som opfyldning på aftaler og forebyggelse af gener.

Bevillingsnævnet vil løbende følge op på, om de lovede tiltag iværksættes, og dette vil blive inddraget, når tilladelsen til udeservering skal fornyes.


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Til toppen


5. Lukket punkt: Orientering vedr. udvidet åbningstid nytårsnat


Sagsnummer
22.01.01-G01-69-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Til toppen


6. Lukket punkt: La Bello, Åboulevarden 73, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-58-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Til toppen


7. Lukket punkt: Evt.


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Beslutning

Peter Thaysen, Sydøstjyllands Politi orienterede om følgende:

1. Politiet har fået en henvendelse fra Via College, idet de har problemer med, at flere elever 3.g mødet berusede op til undervisningen fredag, fordi de har været i byen den foregående aften. Samtidig har Mad American kørt en aggressiv markedsføring rettet mod skolens elever.

Sagen vil blive drøftet på mødet med restauratørerne i februar, og sagen vil ligeledes blive behandlet på næste bevillingsnævnsmøde.

2. Restaurations- og Bevillingsstrategien vilkår om at "al restaurantens personale, udover dørmænd, som har publikumskontakt, skal godkendes af Sydøstjyllands Politiets bevillings- og tilladelsessektion" vil fremover blive effektueret. Restauratørerne vil blive orienteret om dette på mødet med restauratørerne i februar.

3. Politiet har konstateret, at Gøg og Gokke i flere tilfælde har serveret alkohol for mindreårige. Politiet arbejder videre med sagen.


Fraværende i Bevillingsnævn - 28. januar 2016:

Charlotte Riberholt

Til toppen