Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 2. december 2015
Lokale: Mødelokale 6
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Ændring af vilkår om tilbud om mad


Sagsnummer
22.01.01-G01-53-15
Sagsfremstilling

Restaurations- og bevillingsstrategien er en fælles strategi for de 7 kommuner i Sydøstjyllands politikreds. Den er senest revideret i 2013, hvor der i afsnittet vedr. særlige forhold for Horsens Kommune bl.a. er vedtaget, at "I bymidten kan der af sociale og politimæssige årsager som udgangspunkt alene etableres serveringssteder med tilbud om mad. Alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder vil således, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, blive betinget af, at virksomheden drives som serveringssted med tilbud om mad". Bestemmelsen betyder i praksis, at restaurationerne dvs. også barer og diskoteker skal åbne senest kl. 18.00, og at restaurationens gæster skal have mulighed for at købe et måltid mad enten tilberedt af restaurationen eller hentet andetsteds fra feks. fra et pizzeria.

Bestemmelsen foreslås ændret således, at kravet om tilbud om mad bortfalder. Restaurationerne kan dermed tilpasse deres åbningstid efter, hvornår det pågældende restuarations gæster typisk ankommer, og der skal ikke bruge ressourcer til personale mv. i tidsrum, hvor der kun kommer få gæster.

Restaurations- og bevillingsstrategien er vedlagt som bilag.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

1. betingelsen om, at nyetablerede restaurationsvirksomheder i midtbyen skal drives som serveringssted med tilbud om mad for at få alkoholbevilling, bortfalder.

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Bilag

Til toppen


2. Klage vedr. Restaurant Skovbo, nansensvej 57, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-54-15
Sagsfremstilling

8 naboer (fordelt på 4 husstande) til Restaurant Skovbo, Nansensvej 57, har klaget over Bevillingsnævnets afgørelse af 22.09.2015 om tilladelse til udeservering og åbningstid til kl. 02.00. Klagen er sendt til bevillingsnævnets formand, som den 13.10.2015 har været ude og tale med naboerne.

Klagen er vedlagt som bilag

Naboerne er iht. Restaurationsloven ikke klageberettiget i forhold til afgørelsen, og Bevillingsnævnet kan derfor ikke ændre eller omgøre afgørelsen vedr. Restaurant Skovbo.

Sekretariatet har udarbejdet udkast til svar på klage. Forslaget er vedhæftet.

Indstilling

1. Klagen drøftes på mødet

2. Udkast til svar på klage godkendes

Beslutning

Bevillingsnævnet godkender udkastet til svar på klage med følgende tilføjelser

  • Oplysning om, at der kan klages over støjgener til afdelingen for Teknik og Miljø
  • Der skal fremgå, hvor mange klager politiet har modtaget pr. d.d.

Punktet medtages til opfølgning på næste Bevillingsnævnsmøde

Bilag

Til toppen


3. Lukket punkt: Restaurant Wulff Aps, Rædersgade 8-10, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-42-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet, dog gives fornyelsen af alkoholbevillingen samt tiladelsen til udviddet åbningstid kun for 1 år.

Til toppen


4. Lukket punkt: Endelave Kro og Gæstgiveri, Kongevejen 15, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-52-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


5. Lukket punkt: Cafe Oxigien, Graven 8, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-45-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


6. Lukket punkt: Café Andersen, v. Horsens Kunstmuseum, Karolinelundsvej 2, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-55-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


7. Lukket punkt: Rebels Pool House, Borgergade 11, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-51-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


8. Lukket punkt: Mad Americans Horsens Aps, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle


Sagsnummer
22.01.01-G01-61-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


9. Lukket punkt: Gøg og Gokke, Torvet 4, 8700 Horsens


Sagsnummer
22.01.01-G01-9-15
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Bevillingsnævnet vil løbende blive orienteret i sagen.

Til toppen


10. Lukket punkt: Evt.


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Beslutning

1. Peter Taysen, Sydøstjyllands Politi orienterede om Bevillingsnævnets besøg hos byens restaurationer den 11.12.2015 kl. 21.00. Der vil blive sendt en mail ud til bevillingsnævnsmedlemmerne vedrørende de praktiske forhold omkring arrangementet.

2. Peter Thaysen, Sydøstjyllands Politi orienterede om sidste kvartalsmøde for restauratørerne i Horsens

Til toppen