Vis emner under Forside

Varsling af større afskedigelser

Når virksomheden står foran en større afskedigelse

Når en virksomhed står foran lukning eller større afskedigelsesrunder, skal virksomheden varsle det til Det regionale Beskæftigelsesråd.
Formålet er at iværksætte en hurtig og effektiv indsats, så virkningen af afskedigelser afbødes, og de afskedigede hurtigst muligt kommer i arbejde igen.

Ved afskedigelser i større omfang forstås:
*Mindst 10 afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og mindre end 100
*Mindst 10% af medarbejderne afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300
*Mindst 30 afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300. 

Læs mere om varsling

Beskæftigelsesregionen vil efter modtagelse af varslingen, orientere Jobcenter Horsens.
Det er Jobcentret, som i samarbejde med virksomheden, skal sætte hurtigt og effektivt ind for at få de berørte medarbejdere hurtigst muligt i arbejde igen. I den forbindelse kan det være relevant at lave en plan for indsatsen, en plan der eventuelt kunne omfatte en omskoling af medarbejderne til et område med bedre beskæftigelsesmuligheder.

Til det formål er der mulighed for at søge støtte.

Varslinger af afskedigelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt af både Beskæftigelsesregionen og Jobcentret.

Kontakt evt. Bo Laursen bol@horsens.dk eller tlf.: 2128 9068

For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk