Vis emner under Forside
 
work in denmark

Virksomhederne skal have lettere adgang til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det skal være lettere for velkvalificerede udlændinge at komme til Danmark, og Danmark skal kendes som et godt sted at arbejde med tryghed og ordnede forhold.

De tre Workindenmark-centre gør det lettere for danske virksomheder at skaffe udenlandsk arbejdskraft og for udenlandske jobsøgere at få arbejde i Danmark. Hjemmesiden www.workindenmark.dk er den portal i Danmark, som samler al viden om udlandsrekruttering.

EURES er et samarbejde mellem arbejdsformidlinger, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og lokale/regionale myndigheder i EØS-landene samt Schweiz. EURES har til opgave at hjælpe danske arbejdsgivere med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, samt at vejlede personer, der ønsker at søge job eller uddannelse i udlandet.

Det regionale beskæftigelsesråd fungerer som høringspart for Udlændingeservice vedr. arbejdstilladelser. Det er Udlændingeservice, der træffer den endelige afgørelse i sagerne om arbejdstilladelse.

Klik på ovenstående billede og gå direkte til Workindenmark og læs meget mere om mulighederne. For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk