Vis emner under Forside

VSMentorfunktion

En mentor er en person som har til opgave at introducere, vejlede eller oplære en ny medarbejder i virksomheden. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere der frikøbes for et tidsrum, eller være en ekstern konsulent.
Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren.

Antallet af timer, som der kan bevilliges støtte til, afhænger af en individuel vurdering af behov og forudsætninger hos personen. Der findes ingen regler om, hvor mange timers støtte der kan bevilges.

Den lediges behov er afgørende for, om der kan bevilges en mentor. Mentorfunktionen skal være afgørende for det beskæftigelsesfremmende formål, før der kan bevilges støtte.

 

Tilskud kan gives til

  • En person der skal ansættes eller fastholdes i job. 
  • En person der skal fastholdes i virksomhedspraktik, løntilskud eller uddannelse.

 

Vær opmærksom på følgende

Det skal være af afgørende betydning for personen, at der tilknyttes en mentor.
Jobcentret har en max. timelønssats for mentorer.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk