Vis emner under Forside

 VSJobMedLoentilskud

Job med løntilskud handler om opkvalificering til ordinært arbejde. Her er der tale om borgere, der indenfor en given periode vil kunne varetage et job på ordinære vilkår.

Målgruppe

Borgere, der er på kontanthjælp, integrationsydelse eller dagpenge.
For alles vedkommende er det vurderet, at de er i risiko for længerevarende ledighed. Dette kan være grundet manglende erfaring, længden af ledighed eller øvrige problematikker.

Match

Virksomhedens behov matches med de ledige borgere.
Det er altid virksomheden, der bestemmer, hvem der skal tilbydes jobbet, da borgeren ansættes af virksomheden.

Praktik

Hvis der er tvivl, om borgeren kan honorere de opsatte krav, eller hvis der er tale om en borger, der af andre grunde har brug for at tilpasse sig arbejdsmarkedets krav, er der mulighed for, i samarbejde med virksomhedskonsulenten, at aftale en kortvarig praktik på arbejdspladsen.
Under praktikken udbetales der ikke løn fra arbejdspladsen.

Job med løntilskud

Efter løntilskudsperioden skal medarbejderen kunne varetage jobbet på ordinære vilkår. Perioden afhænger af den enkelte medarbejder og jobbets indhold. I praksis er perioden som oftest imellem 3 og 6 måneder, og kan maximalt vare 6 måneder. I denne periode udbetales der fuld overenskomstmæssig løn fra arbejdsgiver, hvorefter der søges refusiondigitalt via NemRefusion. 

Refusionen i 2017 er op til 76,59 kroner pr. time, hvilket svarer til 12.279,67 kroner pr. md. ved en fuldtidsansættelse. Vi gør dog opmærksom på, at løntilskuddet ikke må overstige 50% af den indsamlede løn incl. feriepenge, ATP og pension indenfor 12 mdr.

Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud
Brug Vitas hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling. Vitas er en nem digital løsning, som er brugervenlig og tidsbesparende. Den samler samtidig alle dokumenter ét sted.

Ansøgning om udbetaling af løntilskud foregår via NemRefusion    - men kan også tilgås via VITAS.


Yderligere om løntilskudsordningen
Der er andre regler på området, som skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskudsansættelse kan godkendes. Fx må en løntilskudsansat ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan heller ikke ansætte en tidligere medarbejder i løntilskud, hvis det er dennes seneste arbejdsplads, ej heller kan man ansætte ens ægtefælle / samlever.
En repræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk