Vis emner under Forside

 

 

Fleksjob er job på særlige vilkår, som kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Fleksjob regler fra 1/1 – 2013:
En fleksjobber er en fleksibel medarbejder med nedsat arbejdsevne, der opfylder din virksomheds store eller små behov for arbejdskraft.

Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, gør de nye fleksjob regler det nemt og attraktivt, at ansætte en medarbejder i fleksjob.
De nye regler gør, at Du som virksomhed ikke har mere administration end for ansatte på almindelige vilkår. 
Som arbejdsgiver betaler du ved ansættelse løn, pension og feriepenge for den effektive arbejdsindsats den fleksjobansatte yder.
Kommunen supplerer medarbejderens løn med et flekslønstilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
Hvis der inden ansættelse kan være behov for at afklare reel arbejdseffektivitet, kan en kort praktik oprettes uden omkostninger for firmaet, og der kan endvidere være mulighed for opkvalificering af fleksjobberen.

Mulige ordninger ved praktik/ansættelse i fleksjob:
• Individuelt tilpassede hjælpemidler. F. eks arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning.
• Mentor for en begrænset periode. (Mentor kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for et tidsrum eller være en ekstern konsulent)
• Personlig assistance/tolkebistand. 


For råd og vejledning omkring den ny fleksjobordning kontakt virksomhedskonsulenterne:

Sanne Skovby Sørensen: Tlf.: 2479 0130 - E-mail: sass@horsens.dk

Dorte Stilling: Tlf,: 7629 4776 E-mail: dost@horsens.dk
For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk