Vis emner under Forside

Medarbejdere som vil uddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau og som har været i virksomheden mindst et halvt år kan få voksenuddannelsesstøtte.
Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hvilke uddannelser gives der støtte til?
Forudsætningen for at få SVU er at medarbejderen deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse, som udbydes som åben uddannelse i arbejdstiden.

Refusion for arbejdsgiver
SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen. SVU dækker op til 80% af højeste dagpengesats.

SVU administreres af SU-styrelsen
SVU administreres af SU-styrelsen i samarbejde med a-kasserne, VUC samt studievalg-centrene. Det er a-kasserne, VUC og studievalg-centrene, der står for vejledning og ansøgningsprocedure. SU-styrelsen har bevillingskompetencen og sørger for udbetaling.

Mere information om voksenuddannelsesstøtte
Læs mere om SVU og betingelserne for at modtage støtte

Uddannelsesguiden - www.ug.dk

Om SVU hos Undervisningsministeriet 

Voksenundervisning - www.vuc.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk