Vis emner under Forside

Godtgørelsen gælder alle medarbejdere med kortvarig uddannelse, som vælger at videreuddanne sig.
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) gør det økonomisk muligt for medarbejdere med kortvarige uddannelser at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau.

Refusion til virksomheden ved efteruddannelse
Virksomheden får økonomisk kompensation for at efteruddanne medarbejdere med korte uddannelser. Virksomheden kan efter nærmere bestemte regler også få VEU godtgørelse til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste fem år. VEU godtgørelse kan gives til medarbejderen eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderne, mens de er under uddannelse. VEU godtgørelsen udgør 80% af højeste dagpengesats.

Mere om støtte ved voksen- og efteruddannelse
Kontakt Jobcenter Aarhus og hør mere om VEU og betingelser for at modtage voksen- og efteruddannelsesstøtte. Uddannelsesguiden og Undervisningsministeriet informerer også om VEU.
Læs mere om VEU hos Undervisningsministeriet
Uddannelsesguiden - www.ug.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk