Vis emner under Forside

OBU = UNDERVISNING FOR ORDBLINDE

I langt de fleste job stilles der krav til at kunne læse, skrive og forstå en tekst, hvilket ordblinde medarbejdere kan have svært ved på tilstrækkeligt niveau.

Ordblindeundervisningen kan hjælpe en ordblind medarbejder med at forbedre sine læse- skrive- og stavefærdigheder, samt til bedre at kunne forstå en given tekst.
Undervisningen giver også indsigt i relevante IT-værktøjer, som eksempelvis talegenkendelse og tekstscannere.

Individuel undervisningsplan
Er OBU det rigtige tilbud til din medarbejder, kan der på baggrund af en test, laves en undervisningsplan, med sigte på at inddrage tekster, som er relevante i hverdagen og arbejdet.
Undervisningen kan foregå på små hold med 2 - 6 deltagere med individuelt tilrettelagte forløb. 
Der er ikke noget fast timetal - dog maksimalt 80 timer pr. forløb.
Undervisning og materialer er gratis for medarbejdere og virksomhed.

Læs mere i Undervisningsministeriets uddannelsesguide 

- eller tag kontakt til en OBU-vejleder på Horsens HF & VUC for aftale om en indledende test.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk