Vis emner under Forside


Næsten hver 5. dansker har svært ved at læse, skrive eller regne. 

FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse.

FVU kan indgå som en del af jobrotationsordningen, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en uddannelse på grundlæggende voksenuddannelse (GVU). FVU er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Alle trin kan afsluttes med en prøve.

Undervisningen er gratis
Undervisningen koster ikke noget og kan foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomheden. 
Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte til medarbejderen i undervisningsperioden, hvis det drejer sig om ansatte, som er ufaglærte eller ikke har en uddannelse, der er højere end erhvervsakademisk niveau.

Kontakt uddannelsessted - eks.vis  VEU-CENTER ØSTJYLLAND for at høre mere om mulighederne for forberedende voksenundervisning.

eller se mere på Uddannelsesguiden


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk