Vis emner under Forside

Der er med folkeoplysningspolitikken for Horsens Kommune afsat en pulje på ca. 150.000 kr. pr. år. til udviklingsaktiviteter på folkeoplysningsområdet.

Det er Horsens Kommunes mål at skabe bedre udfoldelsesmuligheder for borgerne indenfor kunstneriske, kulturelle og bevægelsesmæssige områder. Puljen kan således søges til udviklingsarbejde, der har et folkeoplysende sigte, og som giver nye aktivitetsmuligheder for borgerne i Horsens Kommune.

Det kan fx være til

  • Nye aktiviteter, der ikke findes i kommunen i forvejen
  • Aktiviteter, der kan motivere borgere, der ikke i forvejen er aktive på fritidsområdet, til at være aktive fremadrettet
  • Nye tværgående samarbejder og til nye organisationsformer, der kan give borgerne nye aktivitetsmuligheder.
  • Særlige redskaber og udstyr ved nye aktiviteter
  • Nye målgrupper

Puljen kan ikke søges af større institutioner til aktiviteter, der naturligt hører under institutionen. Institutionen har mulighed for at søge puljen i de tilfælde, hvor der er indgået samarbejde med en lokal forening.

Der kan normalt ikke forventes tilskud til forplejning, almindelige materialer/rekvisitter og opstart til nye foreninger fra udviklingspuljen. En ansøgning til udviklingspuljen skal indeholde

  • En kort projektbeskrivelse
  • Tidspunkt for afvikling af projektet
  • Budget, herunder evt. egenfinansiering

Puljen kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.
Ansøgninger, der naturligt hører hjemme i andre områder, kan ikke forvente at blive imødekommet.
Puljen kan søges to gange om året. 

Ansøgningsfrister: 1. april samt 1. oktober 


Ansøg via link til blanketten her (vælg "NemLogin" og brug din egen eller foreningens NEM-ID til at logge på).

Svartid: ca. 1 måned.
For yderligere oplysninger kontakt

Henrik Koch

Fritidskonsulent

Tlf.: 76 29 23 18
E-mail: hkra@horsens.dk

Kulturafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 
Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk