Vis emner under Forside

Nye foreninger i Horsens Kommune kan henvende sig til Kulturafdelingen for hjælp til at lave vedtægter og vejledning i de praktiske foranstaltninger, en forening i øvrigt står overfor. Det er ikke et krav, at alle nye foreninger skal godkendes af kommunen. Det skal kun foreninger med et folkeoplysende sigte, der laver aktiviteter til børn og unge under 25 år, og som samtidig enten ønsker at låne et kommunalt lokale eller søge tilskud til deres aktiviteter for børn og unge.

Kulturafdelingen skal til brug for en vurdering af, om foreningen kan godkendes som folkeoplysende forening bruge: 

 • Foreningens CVR-nummer.

 • Foreningens vedtægter, indeholdende

  • Foreningens formål

  • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer

  • Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor

  • Foreningens hjemsted

  • Betingelser for medlemskab

  • Tegningsret

  • Vedtægtsændringer

  • Anvendelse af overskud ved ophør.

    

 • Antal aktive, betalende medlemmer i foreningen, hhv. over og under 25 år.

 • En aktivitetsplan for foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år.

 • Bestyrelsesliste med navne, adresser, mail og telefonnummer.

 • Angivelse af primær kontaktperson.

 • Oplysninger om foreningen forventer at søge aktivitetsstøtte, låne kommunale lokaler eller søge lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om CVR  nummer og digital post 


For yderligere oplysninger kontakt

Casper Due Fogt

Administrativ medarbejder
Tlf. 76 29 23 05
E-mail: cdf@horsens.dk

Eller

Henrik Koch
Fritidskonsulent
Tlf. 76 29 23 18
E-mail: hkra@horsens.dk

Kulturafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 
Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk