Vis emner under Forside
Snefyldt vej
Vejlevej
Kommunen rydder sne på kommunens vej og cykelstier. På denne side kan du læse om kommunens snerydningsplaner.

Som grundejer skal du også sørge for at rydde sne ud for din grund. Her kan du læse om generelle snerydningsregler for grundejere.

Snerydning og glatførebekæmpelse på vejene

Vinterberedskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes inden der falder op til 8 cm jævnt lag sne, afhængigt af kørebanens vinterklasse:

 

Regulativ - Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Horsens Kommune har i dette regulativ fastsat nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. Du kan på nedenstående links læse hele regulativet.

Link: Regulativ - Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.pdf , her findes også information om de forskellige Vintervejklasser. 

Se Vejklasserne her:

 

 

 

Trafikken.dk/østjylland

Få et overblik over trafikken i Østjylland her og nu - både for bil, tog, bus og cykel.
Se www.trafikken.dk/østjylland


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk