Vis emner under Forside

Private fællesveje er veje, der ligger på en privat ejendom, men som også andre end ejeren har ret til at færdes på, og som ikke er offentlige veje.

Kommunens pligter

Horsens Kommune er vejmyndighed for privat fællesveje, men har ikke pligt til hverken at vedligeholde, renholde eller vintervedligeholde på de private fællesveje.
Som vejmyndighed kan kommunen om nødvendigt sørge for at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og kørende.

Grundejernes forpligtigelser

Grundejere med grunde der grænser op til en privat fællesvej er normalt ansvarlige for vejens vedligeholdelse og renholdelse, herunder også renholdelse af rendestensbrønde og vintervedligeholdelse, se desuden afsnit: "Nabo til vej eller sti" renholdelse og snerydningsregulativ.
Grundejerne må ikke ændre på vejens udseende, hverken ved beplantning eller anlæg af bump eller lignende, ligesom opsætning og nedtagning af skilte bom m.m. ikke må finde sted uden først at spørge Horsens Kommune om tilladelse. 

Privatvejsloven

I henhold til privatvejsloven skelnes der mellem 2 typer af private fællesveje: privat fællesveje i byer (indenfor byzone-områderne) og privat fællesveje på landet. 
Her kan du læse privatvejsloven "Lov om private fællesveje"

Uenighed

Ved uenighed på en privat fællesvej om vejens vedligeholdelse og eller renholdelse og vintervedligeholdelse, kan en grundejer henvende sig skriftligt til Horsens Kommune med et ønske om en vejsynsforretning.  Adressen er:

Horsens Kommune
Trafik og Vej
Rådhustorvet 4
8700  Horsens

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring privat fællesveje kan du kontakte Trafik- og Vej.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk