Vis emner under Forside

Opgravning i vejareal

Det er kun entreprenører og lignende der må grave i offentlige vejareal og privatfællesvej i byzone.

 

Ansøgning om gravetilladelse

Det kræver en tilladelse fra Horsens kommune, som skal søges elektronisk via Virk.dk med din virksomheds signatur.

Ansøgeren sender en ansøgning og modtager svar på ansøgningen igennem ansøgers/virksomheds e-boks, og når gravearbejdet er færdig, skal gravearbejdet færdigmeldes igennem virk.dk.

Vejledninger
I ansøgningen skal der tegnes i kortet, se vejledning : Quickguide til udpegning af stedet, se : https://rov.vd.dk/?page=guides  

Generel vejledning til ansøgninger i Virk.dk, se: https://rov.vd.dk/?page=start

Hvornår skal der søges en gravetilladelse:

På offentligt vejareal – Der skal altid ansøges om en gravetilladelse
   
På privat fællesvej i byzone – Der skal altid ansøges en gravetilladelse

På privat fællesvej i landzone – Her skal ikke ansøges om en gravetilladelse, med undtagelse af de privat fællesvej i bysamfund i landzone der behandles efter Afsnit lll i privatvejsloven som omhandler private fællesveje i byer og bymæssige områder, de skal ansøge om en tilladelse, se link Link på de byer i landzone

Men ellers skal ansøger orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis et sådant findes for det pågældende areal.

 

Før opstart af gravearbejdet

  • Ved gravearbejde i vejareal skal kommunes tilsyn kontaktes for en gennemgang af strækningen før opstart. Undtaget er akutte opgravninger ved skader og brud, samt mindre opgravninger i forbindelse med f.eks. stikledninger ind til ejendomme hvor opgravningen fylder ca. 1 x 1 x 1 meter.
  • Kommunes tilsyn med opgravninger skal altid kontaktes før opstart af gravearbejder i asfaltarealer eller længere strækninger.
  • Eventuelle skader som kan henføres til arbejdets udførelse i forbindelse ned/opgravning mv. skal ledningsejer/ansøger betale erstatning for.

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje

Tilsyn med opgravning i vejareal

E-mail: trafik@horsens.dk og tlf. 2119 6679

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trafik på tlf. 7629 2625 eller
E-mail: trafik@horsens.dk

 

 
For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk