Vis emner under Forside

Vejvisningsplan beskriver den overordnede struktur for vejvisning i kommunen, og hvilke mål der skal henvises til. Det er også beskrevet hvor og hvordan der skal vejvises (ruter, tekst, tavleplacering mv.)

Formål

Det skal blive lettere for trafikanter at finde rundt i byen, når der etableres en enkel, sammenhængende og ensartet vejvisning. Det er især til fordel for erhvervslivet, turister og øvrige ikke-stedkendte trafikanter. Vejvisningen skal blandt andet medvirke til færre fejlkørsler, unødig omvejskørsel, bedre trafiksikkerhed, bedre miljø og vejæstetik i Horsens Kommune.

Læs mere

Her kan du læse Horsens Kommunes Vejvisningsplan
Vejvisningsplan - Strateginotat maj 2007
Vejvisningsplan - bilag maj 2007


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk