Vis emner under Forside

Hvert år bliver alt for mange mennesker dræbt eller kommer tilskade i trafikken.

Horsens Kommune har gennem mange år ydet  sit bidrag til at forbedre trafiksikkerheden ved  hjælp af et stort antal aktiviteter. Men Horsens Kommune vil gøre endnu mere for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje.

Formål

Formålet med Trafiksikkerhedshandlingsplanen er at få udpeget de trafiksikkerhedsproblemer, der er i kommunen og få en plan for, hvorledes de løses. Desuden skal handlingsplanen fungere som Kommunens information til og aftale med borgerne om de initiativer, som Horsens Kommune vil foretage i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde.

Vision

”ingen skal blive dræbt eller komme alvorligt til skade på det kommunale vejnet i Horsens kommune”

Målsætning

”Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken på det kommunale vejnet skal inden udgangen af år 2012 være reduceret med 40% i for hold til år 1998”.

Indsatsområder

Det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde målrettes følgende indsatsområder

  • det samlede antal trafikuheld,
  • de bløde trafikanters trafiksikkerhed,
  • unge i alderen 18 – 25 år,
  • trafikuheld og spiritus,
  • trafiksikkerheden i Hatting og Lund.

Med de bløde trafikanter menes da både fodgængere, cyklister og knallertkørere. Her er det i særdeleshed børnene og de ældre der er udsatte grupper og dem der er fokus i forbindelse med forbedring af de bløde trafikanters trafiksikkerhed.

Læs mere

Her kan du læse Horsens Kommunes Trafiksikkerhedshandlingsplan

:

Trafiksikkerhedsplan 2008, Statusrapport

Trafiksikkerhedshandlingsplan, 2001

Eksterne links:
Sikkertrafik.dk
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk