Vis emner under Forside
Horsens Kommune er inde i en rivende udvikling. Det ses på byggeaktiviteten, det stigende indbyggertal og den stigende omsætning i byens butikker.

I Parkeringsstrategi 2015 for Horsens Kommune har Byrådet beskrevet sine ønsker til udbygning og regulering af parkeringsforholdene i Horsens Kommune de næst 10 år.

 Parkeringsstrategien/parkeringspolitikken vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringssituationen i Horsens Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Parkeringsstrategi 2015 for Horsens Kommune, godkendt af Byrådet 25. november 2015.


Formål

  • Skabe et overblik over antallet af offentlige og private parkeringspladser og anvendelsen heraf i Horsens midtby.
  • Sikre at de offentlige tilgængelige parkeringspladser samles i større, velplacerede anlæg.
  • Optimere anvendelsen af parkeringsanlæggene, herunder sikre at de mest bymidtenære parkeringsanlæg ikke anvendes til langtidsparkering.
  • Fastsætte kravene til antallet af parkeringspladser i forhold til anvendelse og placering (parkeringsnorm).


Læs mere

Her kan du læse Horsens Kommunes Parkeringsstrategi:
Parkeringsstrategi 2015


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk