Vis emner under Forside

Hvert år sker der for mange trafikuheld på de danske veje, og mange kommer til skade.

En af årsagerne til trafikuheldene er, at der bliver kørt for stærkt. der for har Horsens Kommune udarbejdet denne Hastighedsplan, der sammen med Trafiksikkerhedsplanen skal danne de centrale redskaber i Horsens kommunes trafiksikkerhedsarbejde.

Hastighed og trafikulykker

  • På landsplan skønnes det at ca. hver 5. ulykke skyldes for høj fart.
  • Reduceres gennemsnitshastigheden med 5 km/t, så reduceres antallet af trafikuheld  med 15-20% og antallet af personskader med ca. 10%.
  • 8 ud af 10 fodgængere, der påkøres af en bil med 50 km/t, bliver dræbt.
  • Derimod omkommer kun 2 ud af 10 fodgængere ved at blive påkørt af en bil med 40 km/t.

Så der er gode grunde til lokalt at vurdere den tilladte hastighed, og tilpasse hastighedsbegrænsningen på den enkelte vejstrækning til de aktuelle forhold og til de trafikanter som færdes der.

Hastighedsdæmpning på boligveje

Hastighedsplanen indeholder også et bilag med beskrivelse af procedure for behandling og gennemførelse af borgerønskede/-finansierede hastighedsdæmpninger.

Læs mere

Her kan du læse Horsens Kommunes Hastighedsplan:
Hastighedsplan, december 2002
Hastighedsplan, baggrundsrapport december 2002

Eksterne links

Sikkertrafik.dk
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk