Vis emner under Forside
Horsens Kommune har i 2008/09 gennemført en skolevejsanalyse. Denne undersøgelse skal være med til at danne baggrund for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i kommunen.

Formålet med skolevejsundersøgelsen er:

  • at kortlægge elevernes transportmiddelvalg
  • at kortlægge elevernes primære ruter mellem hjem og skole / fritidsordning
  • at udpege lokaliteter som eleverne vurderer farlige, eller hvor de føler sig utrygge ved færdsel til og fra skole / aktivitet

Skolevejsanalysen består af en hovedrapport, hvor metode og det samlede resultat for skolevejsanalysen er præsenteret. Desuden består skolevejsanalysen af 23 tillægsrapporter svarende til en for hver af de deltagende skoler. I tillægsrapporterne er resultatet for den enkelte skole præsenteret.

Rapporterne

Samtlige folke-, fri- og privatskoler i kommunen er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Nedenfor er hovedrapporten og alle tillægsrapporter for de skoler, der har deltaget præsenteret i en forløbig udgave.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk