Vis emner under Forside

Horsens Kommune har i 2004 vedtaget en cyklepolitik. Med udgangspunkt i denne cyklepolitik, vil Horsens Kommune arbejde på at fremme cykeltrafikken og forbedre forholdene for cyklisterne.

Formål

Formålet ned cykelpolitikken er at få udvalgt og koordineret de kommende års aktiviteter, der skal igangsættes for at fremme cykeltrafikken i Horsens Kommune.

Målsætning

At antallet af cykelture skal forøges med 30 % inden udgangen af år 2010 set i forhold til 2003.

Derudover er det også et mål at 80 % af samtlige skolebørn fra 2. klassetrin og opefter, transporterer sig selv til og fra skole i år 2010. Det vil sige transportere sig enten til fods, i bus eller på cykel.

Initiativer

Der arbejdes med seks temaer:

  • Cykelrutenet
  • Cykelparkering
  • Drift og vedligehold af cykelarealer
  • Trafiksikkerhed og tryghed
  • Cykling til skole
  • Kommunikation og kampagner

Læs mere

Her kan du læse Horsens Kommunes Cyklepolitik
Cykelpolitik - hovedrapport, januar 2004
Cykelpolitik - bilag
Cykelpolitik - statusrapport, januar 2004

 


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk