Vis emner under Forside
Cykelparkering ved Horsens Banegård

Fremtidig cykelpakering

Horsens kommune har lavet Cykelparkeringsplan 2014, denne vil indgå som et centralt element i planlægningen og udformningen af den fremtidige cykelparkering i Horsens midtby.

Fremme af cykeltrafikken

Horsens Kommune ønsker at fremme cykeltrafikken i kommunen og har de seneste år arbejdet for dette gennem blandt andet projektet Horsens Cykelby. En vigtig faktor for at øge andelen af cykeltrafik er at sikre, at der er tilstrækkelig muligheder for cykelparkering. Dette betyder både, at der er stativer nok, samt at disse er udformet korrekt og placeret på de rigtige steder.

Placering af cykelparkering

Hvad enten man er cyklist eller bilist, ønsker de fleste at parkere hvor det er mest bekvemmeligt for deres videre færden. Dette vil oftest være så tæt på deres mål som muligt. Da cyklister, i modsætning til bilister, ikke i så høj grad er bundet af at skulle finde en decideret parkeringsplads men kan parkere, hvor der fysisk er plads, resulterer det ofte i, at cyklisterne parkerer deres cykler langs husfacader eller henstiller dem på pladser og torve, såfremt der ikke er en parkeringsplads i umiddelbar nærhed

En del af byrummet

En hensigtsmæssig udformning og placering af cykelparkeringsfaciliteter har ikke kun til formål at forbedre forholdene for cyklisterne, men er også medvirkende til at forskønne byrummet i kraft af, at omfanget af henstillede cykler reduceres.

Se Cykelparkeringsplanen 2014 


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk