Vis emner under Forside

Kommuneplanen for Horsens opstiller tre overordnede mål med den samlede trafikplan, nemlig at den skal

  • Identificere og beskrive de muligheder, der findes for at dæmpe/begrænse biltrafikken og dermed begrænse gener som luftforurening, støj, uheld og utryghed.
  • Anvise muligheder for at begrænse trafikken til og igennem centrum.
  • Udpege, hvor der er behov for nye veje og udvidelse af eksisterende, nye stier og bedre kollektiv trafik.

I lyset af de delplaner, der allerede er vedtaget, vil det være naturligt at foreslå et fjerde indsatsområde, nemlig:

  • Sikre at de svage trafikanter - børn, unge og ældre - har gode, effektive og sikre transportmuligheder.

Revision af Trafikplanen

Horsens Kommune arbejder på en revision af Trafikplanen, følgende planer er revideret. 

Vejplan 2012 

Cykelparkeringsplan 2014

Støjhandlingsplan 2014

Parkeringsstrategi 2015

Trafikplan kollektiv busbetjening 2017

 

 

Her kan du læse Horsens Kommunes eksisterende Trafikplan, den er opdelt i en hovedrapport og en baggrundsrapport:
Trafikplan hovedrapport, maj 2006
Trafikplan, baggrundsrapport, maj 2006

Delrapporterne i trafikplanen

I menuen til venstre under Trafikplan, kan du læse om alle delrapporterne i den eksisterende Trafikplanen.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk