Vis emner under Forside

Kommuneplanen for Horsens opstiller tre overordnede mål med den samlede trafikplan, nemlig at den skal

  • Identificere og beskrive de muligheder, der findes for at dæmpe/begrænse biltrafikken og dermed begrænse gener som luftforurening, støj, uheld og utryghed.
  • Anvise muligheder for at begrænse trafikken til og igennem centrum.
  • Udpege, hvor der er behov for nye veje og udvidelse af eksisterende, nye stier og bedre kollektiv trafik.

I lyset af de delplaner, der allerede er vedtaget, vil det være naturligt at foreslå et fjerde indsatsområde, nemlig:

  • Sikre at de svage trafikanter - børn, unge og ældre - har gode, effektive og sikre transportmuligheder.

Revision af Trafikplanen

Horsens Kommune arbejder på en revision af Trafikplanen i 2007-08.

Vejplan 2012 

Cykelparkeringsplan 2014

Støjhandlingsplan 2014

Parkeringsstrategi 2015


Her kan du læse Horsens Kommunes eksisterende Trafikplan, den er opdelt i en hovedrapport og en baggrundsrapport:
Trafikplan hovedrapport, maj 2006
Trafikplan, baggrundsrapport, maj 2006

Delrapporterne i trafikplanen

I menuen til venstre under Trafikplan, kan du læse om alle delrapporterne i den eksisterende Trafikplanen.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk