Vis emner under Forside

Råd og vejledning

Du kan ved henvendelse til Teknik og Miljø få råd og vejledning i Færdselslovens bestemmelser og lokale restriktioner vedrørende parkering og standsning.
E-mail: parkeringsafgifter@horsens.dk

Oversigt over standsnings og parkeringsforseelser (Færdselsloven)
Oversigt over færdselstavler

 

Klage over pålagt parkeringsafgift

Parkeringskontrollen i Horsens Kommune kan ikke kontaktes pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Hvis du er blevet pålagt en parkeringsafgift, og du er i tvivl om årsagen eller ikke er enig i afgørelsen, kan du sende en elektronisk indsigelse her.

En parkeringsafgift pålægges når det konstateres, at en bil holder i strid med parkeringsreglerne på stedet.
Klage over pålagt afgift afgøres principielt ud fra om reglerne er overtrådt.
At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke frafald af afgiften.

Vejledning vedrørende parkeringsafgifter: Betalings- og klageregler og Lovhenvisninger

 

Betalingsspørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende betalingen af en parkeringsafgift, skal du henvende dig til Horsens Kommune, Finans og Regnskab - Opkrævning.

Servicedeklarationer

Teknik og Miljø har en servicedeklaration om Klagesagsbehandling ved parkeringskontrol.

Parkeringstilladelser

Der kan i særlige tilfælde opnås midlertidig parkeringstilladelse i områder/på steder, hvor der er tidsbegrænset parkering, eller eventuelt hvor der normalt er parkering forbudt. Det er oftest i forbindelse med udførelse af erhverv o. lign., disse tilladelser udstedes.
BEMÆRK: Der udstedes ikke parkeringstilladelser, hvor der er standsningsforbud.

Kontakt Trafik for midlertidig parkeringstilladelse.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk