Vis emner under Forside

Horsens Kommune har indført 2 timers parkering på hverdage mellem kl. 8 - 16 i nogle af gaderne omkring regionshospitalet. Der er mulighed for at erhverve P-licenser til de berørte områder, her kan du finde information og bestemmelserne herfor.

Områdeafgrænsning 

Der er indtil videre mulighed for at erhverve P-licenser i følgende områder (se også oversigtskort):

Oversigtskort

Området omkring regionshospitalet

Horsens Kommune har indført 2 timers parkering på hverdage mellem kl. 8 - 16 i gaderne omkring regionshospitalet. Området er opdelt i 3 delområder/zoner som vist på kortet:

Hospital Øst bestående af følgende gader:

- Lindeallé
- Søvangs Tværvej mellem Lindeallé og Spangevej
- Spangevej mellem Sundvej og Søvangs Tværvej
- Knudsgade
- Gl. Næssevej mellem Spangevej og Svendsgade

Hospital Nordøst bestående af følgende gader:

- Nylandsallé
- Solvangsalle fra Sundvej til nr. 21 og 22 

Hospital Nordvest bestående af følgende gader:

- Frydsvej
- Danasvej – den offentlige del
- Kraghsvej
- Margrethevej
- Bøghsgade fra Sundvej til Østergade

Generelle bestemmelser

Bor du eller er ansat i en mindre virksomhed som har adresse i én af de nævnte gader, skal du have en parkeringslicens for lovligt at kunne parkere din bil i længere tid end 2 timer i gaderne (i tids-rummet beskrevet ovenfor). P-licensen giver mulighed for at parkere i ubegrænset tid i det område, som licensen gælder til. P-licensen gælder kun til lovlig parkering ifølge Færdselsloven og Bekendtgørelse for standsning og parkering i Horsens Kommune.

Hvem kan få en P-licens?

Beboere og mindre virksomheder med adresse i det på kortet viste område.
Der udstedes ikke P-licenser til beboernes gæster.
Der kræves ikke P-licens ved handicappedes parkering. Handicapparkeringskortet skal blot være placeret i forruden i højre side ved siden af P-skiven, så den er synlig udefra. Handicapparke-ringskortet udstedes af Danske Handicaporganisationer.

Bestemmelser for beboere

Beboeren skal være tilmeldt folkeregistret med en bopæl i det på-gældende område/zone.
Beboeren skal være registreret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges P-licens til.
Gælder også for beboere, som benytter lejede biler og leasede firmabiler til privatkørsel.
Hvis beboeren flytter fra området eller ikke længere er ejer eller bruger af køretøjet, gælder P-licensen ikke mere og skal returneres til kommunen.

Bestemmelser for mindre virksomheder

Medarbejdere i, og ejerne af en mindre virksomhed med adresse/bopæl i én af de nævnte gader i afsnittet ”Områdeafgrænsning” kan få P-licens ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet/ejerforholdet. Som udgangspunkt udstedes dog maksimalt 5 P-licenser pr. virksomhed.

Såfremt en medarbejder fratræder sin stilling i virksomheden eller der sker andre ændringer f.eks. ændringer i ejerforholdet til køretøjet, gælder P-licensen ikke mere og skal returneres til kommunen.

Bestemmelser for ejere der ikke er bosiddende i området/zonen.

Der udstedes som udgangspunkt ikke P-licenser til ejere af ejendomme der ikke er bosiddende i området/zonen.

Parkeringstilladelse i særlige tilfælde

Såfremt der i særlige tilfælde er behov for parkering i længere tid end de 2 timer på hverdage, f.eks. i forbindelse med transportfirmaers parkering i forbindelse med flytning, eller i forbindelse håndværkeres arbejde på en ejendom, kan der søges om en midlertidig parkeringstilladelse. En midlertidig parkeringstilladelse kan indhentes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Trafik og Vej, Rådhustorvet 4. 8700 Horsens.

Fælles betingelser

Nødvendig dokumentation
Kopi af køretøjets registreringsattest og eventuel anden krævet dokumentation skal medsendes ansøgningen, jf. denne information og ansøgningsskemaet.

Antal P-licenser

Der kan købes P-licenser til alle køretøjer i husstanden. Der betales for én licens pr. køretøj.
Virksomheder kan maksimalt få udstedt 5 P-licenser pr. virksomhed.
Der kan kun købes P-licenser til køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg.

Takst for P-licens

Prisen for en P-licens er 400 kr. Prisen reguleres hvert år og kan ses i kommunes takstblad.
Betaling foregår ved indbetaling på konto nr. 4387 - 11499147. Når betalingen er registreret vil P-licensen blive fremsendt.
Bliver køretøjet udskiftet, skal der købes en ny P-licens og den gamle P-licens skal returneres til kommunen.

Placering af P-licens

P-licensen skal placeres i forruden i højre side ved siden af P-skiven, så den er synlig udefra

Ansøgning om P-licens

Ansøgningen sendes som e-mail til: trafik@horsens.dk , enten med selve ansøgningsskemaet vedhæftet eller med de oplysninger som efterspørges i ansøgningsskemaet, eller ansøgningsskemaet sendes med posten til:
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Trafik og Vej, Rådhustorvet 4. 8700 Horsens.

Efter modtagelsen af ansøgningen må påregnes en ekspeditionstid på op til én uge.
Parkeringslicensen vil blive fremsendt med posten.
Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.
Hent ansøgningsskema her

Trafik og Vej, den 14. januar 2016


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk