Vis emner under Forside

Når du køber en ubebygget grund, kan det ofte være nødvendigt at regulere terrænet, før der kan bygges.

I denne folder: "Information ved bygge- og anlægsarbejde" kan du finde råd og vejledning.

I folderen kan du læse hvad du også skal være opmærksom på i forbindelse med terrænregulering og  tilslutning til vejareal samt jordhåndtering.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk