Vis emner under Forside

Horsens Kommune har opsat realtidsinformationstavler med afgangstidspunkter ved de 42 mest benyttede busstoppesteder. Det drejer sig om 22 udvalgte stoppesteder i Horsens og Brædstrup samt 20 udvalgte stoppesteder i Hovedgård, Egebjerg, Østbirk, Gedved, Lund, Hatting, Søvind, Nim og Sdr. Vissing.

Tavlerne viser rullende tekster med oplysninger om afgangstiderne for den førstkommende og de første af de efterfølgende busser, som afgår fra busstoppestedet. Afgangstidspunktet vises også, hvis bussen er forsinket.
Afgangstiderne og de enkelte linjer og ruter ruller hver fjerde sekund over tavlerne.

Horsens Kommune er en af de første kommuner i Midttrafiks område, der har opsat informationstavlerne. En del af midlerne til finansiering af informationstavlerne kommer fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk