Vis emner under Forside

Projektbeskrivelse – Vejudvidelse af Værvej/Stensballevej

Værvej/Stensballevej forbinder i dag Stensballe med Serridslev og benyttes af mange trafikanter, som skal til og fra Aarhus.

Vejen er i dag forholdsvis smal på strækningen, hvilket bevirker, at trafikanterne ofte har behov for at køre i rabatten. Dette er til gene for trafikanterne, ligesom det gør, at rabatterne ofte fremstår med dybe huller, hvilket skader asfaltkanterne. Begge dele er til fare for trafiksikkerheden og hindrer fremkommeligheden. Den kommende udvidelse af Værvej/Stensballevej vil derfor være med til at sikre trafiksikkerheden og højne fremkommeligheden.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, at udførelsen af etape 2 og etape 3 på Værvej og Stensballevej skulle gennemføres i 2016 og 2017 inden for den samlede vejanlægsramme.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt at erhverve arealer fra 14 matrikler på i alt 2674 m2.
Arealerne fremgår af de vedlagte bilag – arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen.
Ekspropriationens igangsættes i medfør af vejlovens § 96.
Fremgangsmåden for ekspropriationernes gennemførelse kan læses af vejlovens §§ 99-102.

Det forventes, at vejudvidelsen projekteres, og de til anlægget nødvendige arealer erhverves i foråret 2017, således at anlægsarbejdet kan gennemføres i 2017.

Åstedsforretning vil blive afholdt på:


Stensballevej 2, 8700 Horsens
Tirsdag den 18. april 2017 kl. 9.


Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål til vejprojektet:
Rene Lambert Larsen, tlf: 76292620, mail: rlla@horsens.dk

Ved spørgsmål til ekspropriation, processen eller frivillige aftaler:
Anne Mathiesen, tlf: 76292009, mail: anbla@horsens.dk

eller Sara Westergaard, tlf: 76293537, mail: sawe@horsens.dk

Bilag 

40966 Arealfortegnelse     40966_Ekspropriationsplan-samlet

40966_Ekspropriationsplan_lb1   40966_Ekspropriationsplan_lb2 40966_Ekspropriationsplan_lb3

40966_Ekspropriationsplan_lb4 40966_Ekspropriationsplan_lb5 40966_Ekspropriationsplan_lb6

40966_Ekspropriationsplan_lb7 40966_Ekspropriationsplan_lb8 40966_Ekspropriationsplan_lb9

40966_Ekspropriationsplan_lb10


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk