Vis emner under Forside

Vi støtter dig med genoptrænings-, rehabiliterings- og sundhedsindsatser efter sygehusindlæggelse, efter almen svækkelse, ved kronisk sygdom, eller hvis du er i virksomhedspraktik.

Hvad er formålet med Vital Horsens?

Vital Horsens - Centrum for sundhed og træning har til formål at støtte dig i at overkomme de aktivitetsmæssige udfordringer, som du oplever i din hverdag. Vi tilbyder en genoptræning eller sundhedsindsats, der sigter mod, at du kan mestre din hverdag.

Hvordan får jeg en plads?

For at benytte et tilbud skal du igennem Strakskoordinationen - indgangen til Vital Horsens. Strakskoordinationen kan besvare spørgsmål vedrørende:

  • kommunens generelle trænings- og rehabiliteringstilbud uanset diagnose og alder
  • træning ifm. hospitalskontakt
  • træning henvist af egen læge

Strakskoordinationens personale består af erfarne ergo- og fysioterapeuter med stort kendskab til kommunens tilbud.

Hvor finder du os?

Administrationskontoret, Vital Horsens 
Langmarksvej 85

Tlf.: 76 29 38 03
E-mail: strakskoordination@horsens.dk
Sikkermail: velfaerdogsundhed@horsens.dk

Hvad kan vi tilbyde?

Vital Horsens – centrum for sundhed og træning tilbyder en række af genoptrænings-, rehabiliterings- og sundhedstilbud til en bred målgruppe;

 

Jeg er kommet hjem fra sygehus og har brug for genoptræning

Jeg oplever at have sværere ved at klare hverdags gøremål

Jeg har søgt om hjemmehjælp og skal have et rehabiliteringsforløb forud for

Jeg vil gerne lære, hvordan jeg kan leve bedre med en kronisk sygdom

Jeg har brug for omfattende genoptræning, f.eks. pga. en hjerneblødning

Jeg har et akut behov for pleje, behandling og træning

Jeg er ledig og vil gerne støttes tilbage i uddannelse eller arbejde

 

Vi deltager i afklaring af, hvad det rette tilbud eller indsats er. Denne funktion varetages primært af Strakskoordinationen.

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Vital Horsens

Langmarksvej 85
8700 Horsens

Telefontid:
mandag, onsdag og fredag: 08.30-09.30


Tlf.: Tlf. 76 29 38 03
E-mail: strakskoordination@horsens.dk Sikkermail: velfaerdogsundhed@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk