Vis emner under Forside
Unge

Du kan vælge mellem 5 kommunale Klinikker. Du bliver automatisk tilknyttet den af kommunens klinikker, som dækker dit skoledistrikt. Hvis du ønsker at modtage tilbuddet på en af de andre klinikker, er det let at skifte. Henvend dig blot til Tandklinikkernes Call Center. Flytter du indenfor kommunen, bevarer du den klinik, du går på, medmindre du selv ønsker at skifte klinik.

Du kan også vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje hos en privat tandlæge.

Er du mellem 16 og 17 år kan du vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privat tandlæge. Tilbuddet er gratis – kommunen betaler regningen.

  • Børn bliver indkaldt første gang i 1½ års alderen.
  • Herefter bliver børnene indkaldt efter behov.
  • Indtil du fylder 10 år, vil vi gerne, at du har din far eller mor med til undersøgelse.
  • Er du lige flyttet til Horsens Kommune bliver du indkaldt, når vi har modtaget besked fra din tidligere tandlæge. Hvis du er i tvivl, så kontakt Tandklinikkernes Call Center

Fritvalgsordning:

Pr. 1. januar 2018 kan 0-15 årige vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privat tandlæge. Kommunen yder tilskud på 65%. Der er tale om et samlet tandplejetilbud dvs. det gælder også tandregulering. Undersøgelsesintervallet i privat praksis er det samme som i Tandplejen.

Er du mellem 16 og 17 år kan du vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privat tandlæge. Tilbuddet er gratis – kommunen betaler regningen. Er der påbegyndt en tandreguleringsbehandling i kommunal tandpleje, skal den færdiggøres hos os.

Undersøgelsesintervallet i privat praksis er det samme som i Tandplejen.

Åbningstider
Klinikkerne holder som udgangspunkt åbent på alle skoledage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. 1-4 dage pr. måned er åbningstiden udvidet til kl.17.00. Kontakt Tandklinikkernes Call Center, hvis du ønsker at høre nærmere om, hvornår der holdes længe åbent.

Åbningstiderne i skoleferier og på fridage vil fremgå af hjemmesiden og Call Centrets telefonsvarer.

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Tidsbestilling:

Call Centret

Tandplejens Call Center
Telefon: 70 80 68 51


Telefontid
Mandag til fredag kl. 8.00-15.00

For andre oplysninger kan sekretariatet kontaktes - dog IKKE tidsbestilling
Tandplejens Sekretariat 


Akut hjælp

Børne- og ungdomstandplejen:
Hvad skal du gøre, hvis dit barn har tandpine eller slår tænderne? Akut hjælp

Omsorgs- og Specialtandplejen:
Hvad skal du gøre, hvis du har brug for Akut hjælp? Akut hjælp

Tandplejens efterårsferie

              efterårsferieIndholdsansvarlig Annette Andersen, buaan@horsens.dk